Miesiąc: Sierpień 2020

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Drodzy Uczniowie,
nadeszła chwila, na którą długo czekaliście – 1 września rozpoczynamy nowy rok szkolny 🙂 według poniższego harmonogramu.
Wszystkich obowiązuje zakrywanie ust i nosa, dezynfekcja rąk przy wejściu oraz zachowanie 1,5m dystansu społecznego.
godz. 8.30 – msza św. w kościele św. Jana dla całej społeczności II LO,
godz. 9.30 – spotkanie uczniów klas pierwszych z p.Dyrektor i wychowawcami – duża sala gimnastyczna,
godz. 9.30 – spotkania klas z wychowawcami (wejście boczne do szkoły) :
3A – sala 14,
3B – sala 11,
3C – sala 13,
2B- – sala 26
godz. 9.30 – spotkania klas drugich z wychowawcami (wejście główne, przez szatnię) :
2A wyjątkowo o godz. 7.45 – sala 01,
2C – sala 03,
godz. 9.45 -spotkania klas drugich z wychowawcami (wejście boczne do szkoły):
2Ap – sala 25,
2Bp – HOL,
2Cp – sala 24,
2Dp – sala 21
Do zobaczenia:)

Rozdanie świadectw maturalnych

Drodzy absolwenci serdecznie zapraszamy Was 11 sierpnia 2020 r. (tj. wtorek) po odbiór świadectw maturalnych.
klasa III A – godz. 9.00
klasa III B – godz. 9.30
Prosimy o zabranie maseczek oraz własnych długopisów.

Grant w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Powiat Bocheński podpisał umowę o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotyczącą realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.
Z przyznanego grantu zakupiono 34 laptopy i 1 tablet, które przekazano do 7 szkół ponadpodstawowych, z przeznaczeniem na wsparcie procesu zdalnego nauczania uczniów/uczennic : I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni, II Liceum Ogólnokształcącego im. Orła Białego w Bochni, Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Bochni, Zespołu Szkół Nr 2 im. Stanisława Konarskiego w Bochni, Zespołu Szkół im. ks. prof. Józefa Tischnera w Bochni, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. św. Jana Pawła II w Łapanowie, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. ks. Jana Twardowskiego w Bochni.
Wysokość grantu zgodnie z zawartą umową wyniosła 99 971,60 zł. W ramach powyższego projektu nasza szkoła otrzymała 3 laptopy.
Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.