80 rocznica sowieckiej napaści na Polskę

80 rocznica sowieckiej napaści na Polskę

17 września 2019 r. miała miejsce 80 rocznica sowieckiej napaści na Polskę. W uroczystościach upamiętniających ją wzięli udział również nasi uczniowie. Na cmentarzu św. Rozalii odsłonięto tablicę poświęconą plut. Stefanowi Pawłowi Pałczyńskiemu.
zdj. źródło Bochnianin

Administrator