BochniaGO! – projekt w ramach Akademii Nowoczesnego Patriotyzmu

W roku szkolnym 2018/2019 uczniowie naszej szkoły po raz kolejny wzięli udział w działaniach prowadzonych przez Klub Jagielloński i przystąpili do VII edycji projektu Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu (ANP). Projekt został objęty honorowym patronatem Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz Ministra Edukacji Narodowej przy strategicznym wsparciu Fundacji PKO Banku Polskiego i skierowany został do młodzieży szkół  ponadgimnazjalnych. Jego głównym celem było przybliżenie uczestnikom zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego, sposobów i mechanizmów działania rady miejskiej oraz zachęcenie do aktywnego zaangażowania się w życie społeczności lokalnej poprzez przygotowanie i realizację autorskiego projektu społecznego w swoim mieście.

W tym roku w Akademii uczestniczyli uczniowie z całej Polski, zdobywając nie tylko  wiedzę z zakresu funkcjonowania samorządu – małej ojczyzny, ale także umiejętności partycypacji społecznej, tworzenia projektów, wystąpień publicznych czy współpracy w grupie.  W tegorocznej edycji, dzięki pracy ponad 100 wolontariuszy, projekt zrealizowano w 65 szkołach średnich w 15 województwach. Projekty stworzone przez uczniów wzięły udział w konkursie, a najlepsze zostały zaprezentowane podczas Wielkiego  Finału.

Projekt społeczny zrealizowany przez uczniów II Liceum Ogólnokształcącego im. Orła Białego w Bochni polegał na stworzeniu multimedialnego przewodnika dla turystów i mieszkańców powiatu bocheńskiego w formie aplikacji mobilnej „BochniaGo!”. Projekt ten został wyróżniony i zakwalifikowany do Wielkiego Finału jako jeden z pięciu najlepszych projektów społecznych, wybrany spośród kilkudziesięciu nadesłanych z całej Polski. Gala finałowa odbyła się 7 czerwca 2019r. w Warszawie. Starostwo Powiatowe w Bochni wsparło uczniów w pracy nad projektem oraz zapewniło materiały promujące nasz powiat.

„Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Bochni wsparła uczniów II Liceum Ogólnokształcącego im. Orła Białego w Bochni w pracy nad projektem poprzez dofinansowanie umożliwiające zamieszczenie aplikacji w sklepie Google Play oraz pokrycie części kosztów związanych z jego realizacją.

Aplikacja „BochniaGo!” jest dostępna bezpłatnie do pobrania w sklepie Google Play
i ze względu na swój potencjał, mamy nadzieję, że będzie udoskonalana i aktualizowana we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Bochni.

Szkolnym koordynatorem projektu była Pani Małgorzata Krzyżak.

Na potrzeby gali finałowej uczniowie stworzyli również dwa filmy promujące aplikację:

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FI001IofCBDE%3Ffbclid%3DIwAR2dchQ4-wiyn9G8SnlW9e3UKCQcEv7OWNZsoiHbtUbeX5l4kUborNT1WW8&h=AT04qbfEEXr4SNOiP9jMxqTddlwX9eGGHNNSHVXv4Y_f6nFDcFX_zx6cLVIv3GIvRDne1Oloy7aQ3WLGdNaPxPbdsgN6W4AQ2tp5Q8erCQqrDCZO45Aj97BRjEiDMqhn4WGLUhREJepTLDE

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FdxbRjyoGJWI%3Ffbclid%3DIwAR1fPOQaC9eM2qJZmG8b4qjwh_EHoCuDXD_9NHhsMz8IVfBJeg-0gBSJtrs&h=AT3ugpTKOndqf-mKUe6zSSQ7x03EOmiWwjxQp3cPocQt2r699BpqfhqkWFi37Wz7R6RWm-XS1kEjUlevJ_ZPo9e6uTQ-6ccjnKmVoMuYjIJW1rfAj95MIdpg_P5lufHBbFrrdbeZX65fEik

Link do zdjęć

Administrator