Wydarzenia

Zmagania matematyczne uczniów klas pierwszych

Dnia 8 lutego uczniowie dwóch pierwszych klas A i B wzięli udział w międzynarodowym  konkursie pt. „Matematyka bez granic”. Uczestnicy potyczek  matematycznych musieli wspólnymi siłami rozwiązać 13 zadań w ciągu 90 minut. Jedno zadanie było inne, ponieważ  treść  była napisana w języku angielskim. Zadania miały różny poziom trudności. Wymagały od uczniów kreatywności, logicznego myślenia i dyscypliny pracy.

Dagmara Noworolska uczennica klasy I B

Link do zdjęć

Patriotycznie w II Liceum Ogólnokształcącym

W Tłusty Czwartek odbył się po raz pierwszy konkurs Poezji Patriotycznej XIX i XX wieku. Adresami tego poetyckiego przedsięwzięcia byli uczniowie klas siódmych szkół podstawowych i gimnazjów powiatu bocheńskiego. W sumie wystąpiło 9 uczestników z różnych szkół. Zakres tematyczny był dość szeroki i urozmaicony. Publiczność miała możliwość wysłuchać recytacji „Reduty Ordona” A. Mickiewicza, „Alarmu” A. Słonimskiego czy „Gawędy  o miłości ziemi ojczystej W. Szymborskiej. Recytacje wierszy oceniało jury w składzie: Aneta Kubas-Ćwierz, Katarzyna Matras- nauczyciele języka  polskiego i kierownik Biblioteki Pedagogicznej w Bochni – Magdalena Szczeblewska.

Organizatorzy konkursu – panie Beata Kołodziej i  Elżbieta Zagórska zadbały też aby uczestnicy mieli okazję osłodzić sobie  te momenty stresujące. Uczniowie kosztowali słodkości różnego rodzaju przy akompaniamencie i śpiewie naszego znanego już wszystkim chórku z klasy II A. Po burzliwych naradach jury przyznało następujące miejsca.

Zwycięzcą okazał się Filip Gościński ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Bochni, drugie miejsce zajęła Julia Wrona z Gimnazjum nr 1 a trzecie Wiktoria Pająk z V Gimnazjum MCE w Bochni. Jury przyznało też wyróżnienie dla Anny Zagórskiej  uczennicy Szkoły Podstawowej w Dąbrowicy.

Zwycięzcom i uczestnikom serdecznie dziękujemy i gratulujemy.

Link do zdjęć

Dzień Bezpiecznego Internetu

6 lutego 2018 r. – 14 edycja obchodów DBI w Polsce J.

 Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku. Początkowo obejmował swoim zasięgiem jedynie państwa europejskie. Obecnie natomiast angażuje już państwa z całego świata.
W Polsce DBI obchodzony jest od 2005 roku. Organizatorem wydarzenia od samego początku jest Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI), które tworzą państwowy instytut badawczy NASK oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Głównym partnerem wydarzenia jest Fundacja Orange. Partnerami DBI 2018 są Facebooku oraz Multimediawszkole.pl. DBI zostało objęte honorowym patronatem przez Rzecznika Praw Dziecka, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Komendę Główną Policji.

DBI ma na celu przede wszystkim inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie dorosłych z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania Internetu.

Ideą DBI jest podkreślanie siły współdziałania w dbaniu o cyfrowe bezpieczeństwo, zarówno na poziomie międzynarodowym, jak również lokalnym, łącząc zaangażowanie wielu instytucji, ale także rodziny, czyli najbliższego otoczenia dziecka.

Hasło tegorocznych obchodów DBI brzmi: „DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU: TWORZYMY KULTURĘ SZACUNKU W SIECI”. Szacunek to pojęcie, które zawiera w sobie bardzo wiele treści. To istotna wartość, bez której nie zbudujemy kultury zrozumienia, zaufania i tolerancji. Brak poszanowania innych osób, ich prywatności czy odmiennych poglądów skutkuje niepokojącymi zjawiskami, które pojawiają się w Internecie m.in. cyberprzemocą, hejtem, sekstingiem, ksenofobią. Pamiętać powinniśmy o tym, że szacunek jest ważny nie tylko w odniesieniu do świata, innych ludzi, ale także do własnej osoby – jest wsparciem w ochronie naszej prywatności, w budowaniu reputacji, naszego wizerunku.

Źródło: http://www.saferinternet.pl/dbi/o-dbi.html

Gra symulacyjna AKTYWATOR

„Aktywator” to chronologicznie pierwszy scenariusz, jaki rozwinęło dla młodzieży Biuro Informacji Młodzieżowej Stowarzyszenia „Europe4Youth”. Powstał latem 2015 roku w ramach projektu „EduAKTYWACJA”. Jego celem jest przekazanie podstawowych informacji o możliwościach aktywności społecznej i obywatelskiej młodzieży oraz mechanizmach dialogu społecznego.

Podczas warsztatów z Piotrem Krzystkiem młodzież klas drugich wzięła udział w symulacji działania społeczeństwa obywatelskiego. W grze rozwijała kompetencje obywatelskie, społeczne i interpersonalne; uczyła się, jak działa trzeci sektor w państwie demokratycznym, poznała tajniki dialogu społecznego i partycypacji publicznej. Dowiedziała się o różnych sposobach i mechanizmach wpływania na sprawy publiczne przez młodzież.

W symulacji uczniowie rozwiązywali konkretny problem społeczny. Wcielili się w różne grupy interesów i negocjowali rozwiązania w zgodzie z opisem własnej postaci. Następnie symulowali obrady Rady Miasta i podejmowali decyzje. Po zakończonej symulacji nastąpiło podsumowanie, wyciąganie wniosków i wspólna dyskusja.

Na zakończenie spotkania prowadzący omówił kwestie wolontariatu europejskiego zachęcając młodzież do angażowania się w eurowolontariat.

Link do zdjęć

Uczniowie klasy II A na Derbach Artystycznych w Kopalni Soli w Bochni

24 stycznia  klasa II A pod opieką pani Beaty Kołodziej miała możliwość uczestniczyć w IV edycji Międzyregionalnego Programu „Derby Artystyczne-Śląsk &Małopolska. Projekt polegał na zaprezentowaniu wystawy prac kilkudziesięciu artystów z Polski w Kopalni Soli w Bochni. Okolicznościowe wydarzenie malarskie zatytułowane było „Kobieta muzą Artysty” & ”Inspiracje w malarstwie”  miało miejsce  po raz pierwszy w naszym mieście i w dodatku w podziemiach. Prezentacje artystów, ich dzieł oraz  warsztaty  były realizowane w ramach projektu międzyregionalnego Centrum ART.-Plus w Krakowie. Uczniowie klasy humanistycznej wzięli aktywny udział w konferencji z malarzami. Oprócz uczniów z II LO byli też zaproszeni goście (ze świata kultury) z Małopolski, uczniowie Liceum Plastycznego w Nowym Wiśniczu i Szkoły Muzycznej. Wycieczka okazała się ciekawym przeżyciem dla duszy każdego z uczestników.

Link do zdjęć

Warsztaty języka migowego

Na przełomie listopada i grudnia panie mgr Anna Michalczyk i mgr Natalia Malik (doktorantki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie) przeprowadziły wśród uczniów badania dotyczące stereotypów i mitów dotyczących osób niepełnosprawnych. Natomiast 18 stycznia omówiły wyniki badań i przedstawiły najciekawsze wnioski dotyczące postrzegania osób niepełnosprawnych w społeczeństwie. Drugą część zajęć poświęciły na warsztaty języka migowego, w trakcie których uczniowie klas (3a,3b,2a,1a,2a i 1b) poznali alfabet, nauczyli się podstawowych zwrotów, powitań oraz zdań w języku migowym.

Link do zdjęć

Alicja Kaczor zwyciężczynią Ogólnopolskiego Konkursu

Miło nam poinformować, że Alicja Kaczor z klasy II A  zajęła I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie „Życie i twórczość J. Kochanowskiego” organizowanego przez Olimp School w Łodzi. Zmagania konkursowe odbywały się  13 listopada w danej placówce szkolnej. Uczestnicy konkursu pisali egzamin pisemny dotyczący znajomości treści związanych z biografią i twórczością naszego wybitnego poety polskiego-Jana Kochanowskiego. Szkołę reprezentowały trzy uczennice: Alicja Kaczor, Dagmara i Karolina Noworolskie z klasy I B. Alicja została zwyciężczynią, a dziewczyny zajęły też  bardzo dobre miejsca, bo czwarte. Należy dodać, że w konkursie z całej Polski startowało 140 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych.

Serdecznie gratulujemy. Życzymy dalszych sukcesów literackich i nie tylko….

Link do zdjęć

Zebrania z rodzicami

Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców na zebrania z wychowawcami klas, które odbędą się 11 stycznia 2018 r. (czwartek) o godz. 17.00

kl. I A s. 24 – wych.  Magdalena Krawczyk

kl. I B s. 14 – wych. Beata Kołodziej

kl. II A s. 21 – wych. Anna Kukla

kl. II B s. 26 – wych. Małgorzata Waśniowska

kl. III A s. 25 – wych. Małgorzata Krzyżak

kl. III B s. 11 – wych. Katarzyna Czekaj

kl. III C s. 02 – wych. Karolina Noskowiak

 

„ Dzisiaj Betlejem…”

Dnia 22 grudnia z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia odbyło się spotkanie wigilijne wszystkich uczniów naszej szkoły i V Gimnazjum MCE w Bochni. Na początku wszystkich zebranych przywitała pani dyrektor. Samorząd Uczniowski przygotował prezentację multimedialna dotyczącą świąt Bożego Narodzenia w Europie, a dokładniej
w Hiszpanii, Niemczech czy Wielkiej Brytanii. Wszystkich zarówno dyrekcję obu szkół, nauczycieli, jak i publiczność zachwyciły wspaniałe, pomysłowe układy taneczno-choreograficzne w wykonaniu uczniów z klasy IB i IIB i dekoracje  świąteczne dziewcząt z klasy IIIC .Na sam koniec wszyscy  zaśpiewali  kilka  znanych kolęd. To  był dzień pełen wrażeń, doznań i wzruszeń.

 

Link do zdjęć

„Licealiści czytają przedszkolakom”

Pod takim hasłem nasi uczniowie zainicjowali akcję cyklicznego czytania najmłodszym. Działanie to doskonale wpisuje się w promowanie czytelnictwa i jest jednym z wielu zadań zrealizowanych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – Priorytet 3. Uczniowie, biorąc pod uwagę  informacje o tym, jak niski jest poziom czytelnictwa w Polsce postanowili zachęcać dzieci, by już od najmłodszych lat interesowały się książkami, literaturą i wyrobić w nich nawyk sięgania po książkę. Pierwsze takie spotkanie odbyło się 20 grudnia 2017 r., a słuchaczami były dzieci z Miejskiego Przedszkola Nr 6 w Bochni. Licealistki chciały zwrócić uwagę na to, jak ważną rolę w życiu dziecka odgrywa książka. To właśnie książki najlepiej kształcą umysły maluchów. Podczas czytania dziecku książki czuje się ono ważne i kochane. Ponadto czerpie ogromne korzyści językowe, uczy się tworzenia zdań oraz publicznego wypowiadania się. Czytanie wpływa także na kształtowanie wyobraźni. Przedszkolaki w skupieniu wysłuchały opowieści „Ten wyjątkowy dzień”, o choince i świątecznych zwyczajach, a następnie zaśpiewały kolędę i opowiedziały o przygotowaniach do świąt w swoich domach. Wspólne czytanie wprowadziło wszystkich w miłą i świąteczną atmosferę.  Przedszkolaki były zachwycone spotkaniem z licealistkami, uważnie słuchały, zadawały pytania i dopytywały, kiedy młodzież naszego liceum znowu ich odwiedzi.

Link do zdjęć