Wydarzenia

Konkurs wiedzy o kulturze i historii Stanów Zjednoczonych

Dnia 30 listopada br. trzyosobowa reprezentacja naszego liceum w składzie: Oliwia Babicz (IIIA), Sara Baran (IIIA) oraz Kacper Żurawski (IIA) pod opieką pani profesor, Beaty Czajer wzięła udział w Konkursie Wiedzy o Historii i Kulturze Stanów Zjednoczonych zorganizowanym przez Bibliotekę Główną UP pod patronatem Konsulatu USA w Krakowie.

Mimo trudnych warunków atmosferycznych dotarliśmy na miejsce by współzawodniczyć z 11 drużynami z Małopolski. Konkurs obejmował 28 bardzo szczegółowych pytań, na które odpowiadaliśmy zarówno pisemnie jak i ustnie. Jury składało się z 3 osób: przewodniczącej, pani Kariny Olesiak (UP w Krakowie) i 2 studentek ze Stanów Zjednoczonych. Po dwóch godzinach rywalizacji, wzięliśmy udział w wykładach. Pierwszy wykład „Tadeusz Kościuszko – freedom fighter and social reformer” prowadzony przez profesora filologii angielskiej UP, pana Tomasza Sikorę. Nie spotkał się z naszym entuzjazmem, natomiast kolejny, bardzo ciekawy wykład „Summer Work and Travel in the USA” wygłoszony przez panią Paulę Walker, vice konsul Konsulatu Generalnego w Krakowie był eksplozją humoru i pozytywnej energii.

Po zakończonych wykładach nastąpiło wręczenie nagród zwycięzcom. Każdy uczestnik otrzymał dyplom, notatnik, długopis oraz smycz z logo uniwersytetu. Niestety nie udało nam się zdobyć nagradzanego miejsca, ale i tak warto było wziąć udział w tej ciekawej przygodzie edukacyjnej.

Sara Baran, klasa 3A

Link do zdjęć

Mamy pierwszy projekt w eTwinning! Twinned Teachers.

Jest on skierowany do nauczycieli ze szkół – założycieli projektu, które zaczynają przygodę z eTwinning. Naszą szkołą partnerską jest Zespół Szkół im. prof. Romana Gostkowskiego w Łazach (woj. śląskie). Celem projektu „Twinned Teachers” jest utworzenie platformy do poznania się, wspólnej nauki, wymiany doświadczeń i pomysłów.

Nauczyciele biorący udział w projekcie będą mieli możliwość poznania platformy Twinspace, narzędzi TIK oraz metodyki planowania i realizacji dobrych projektów. Realizując nakreślone zadania, poczują się tak jak uczniowie w projekcie swojego nauczyciela. To będzie najskuteczniejsza nauka – poprzez własne doświadczenia. Z tego względu projekt jest bardzo oryginalny i nieszablonowy, ale przez to ciekawy.

Warunkiem koniecznym udziału w Krajowym seminarium szkoleniowo – kontaktowym eTwinning, które odbyło się w dniach 28-29 listopada w Zakopanem, było zawiązanie współpracy projektowej z jedną ze szkół biorących udział w konferencji. W związku z tym założyliśmy projekt, którego przedstawicielem z ramienia naszej szkoły jest  mgr Małgorzata Krzyżak wraz mgr inż. Beatą Czajer.

Efektem współpracy szkół w ramach projektu mają być w niedalekiej przyszłości dziesiątki kolejnych projektów eTwinning– być może wspólnych z nauczycielami z Łazów – adresowanych już do naszych uczniów. A to może być efekt piorunujący…

Opracowały:

Małgorzata Krzyżak – nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie,

 Beata Czajer – nauczyciel języka angielskiego

Link do zdjęć

Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych- wyniki

Następujący uczniowie otrzymali najwyższą liczbę punktów i zostają zgłoszeni jako zespół do udziału w II etapie:

  1. Filipek Karolina ( klasa 1A)
  2. Dziedzic Klaudia ( klasa 3A)

Uczennice :

Chyrc Natalia (klasa 1A) i Kolarz Karolina (klasa 1A) uzyskały taką samą liczbę punktów i powalczą za kilka dni w dogrywce o miejsce 3 !!!

GRATULUJĘ SUKCESU :))))

Opiekun: Małgorzata Krzyżak

Zajęcia warsztatowe w ramach projektu „Lekcje z ZUS”

Uczniowie czterech wybranych klas 1A, 1B, 2A i 3A II Liceum Ogólnokształcącego im. Orła Białego w Bochni w ostatnich tygodniach realizowali projekt „Lekcje z ZUS”. Jest to pierwszy autorski projekt ZUS, który zrodził się z potrzeby budowy świadomości młodego pokolenia Polaków, w tak ważnym aspekcie ich przyszłego życia, jakim są ubezpieczenia społeczne. Dziś, niestety, niewielu młodych Polaków zdaje sobie sprawę z tego, czym są ubezpieczenia społeczne i czym skutkuje decyzja o wykluczeniu się z tych ubezpieczeń. „Lekcje z ZUS” mają za zadanie kształtować świadomość młodzieży, ucząc przy tym zasady solidaryzmu społecznego, a ponadto dawać praktyczną wiedzę przyszłym przedsiębiorcom.

W ramach projektu nauczyciel wiedzy o społeczeństwie Pani Małgorzata Krzyżak przeprowadziła zajęcia w trzech obszarach:

  1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych – zadania, podstawy prawne funkcjonowania, rodzaje ubezpieczeń, idea ubezpieczeń.
  2. Rodzaje ubezpieczeń, warunki wypłaty świadczeń.
  3. Emerytura – zasady działania systemu emerytalnego.

 

Zwieńczeniem projektu „Lekcje z ZUS” jest olimpiada „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”, która odbędzie się w najbliższy poniedziałek 27 listopada 2017 r. Do etapu I szkolnego zgłosiło 28 uczniów, dla których 24 listopada 2017 r. zorganizowano zajęcia warsztatowe, dotyczące rejestracji firmy i obowiązków przedsiębiorcy. Zajęcia były prowadzone przez Panią Magdalenę Chrzanowską – Koordynatora ds. komunikacji społecznej i edukacji ZUS.

Opracowała: Małgorzata Krzyżak, nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie

Link do zdjęć

Śpiewające obrazy poetyckie Marka Grechuty w wykonaniu klasy IIA

20 listopada  uczniowie klasy II A pod kierunkiem pani Beaty Kołodziej zaprezentowali uczniom klas pierwszych naszej szkoły swój pomysł na realizację projektu  w ramach  Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Przygotowali spotkanie poetyckie pt. „Śpiewające obrazy poetyckie Marka Grechuty” w ramach działalności Bocheńskiego Salonu Literackiego w II LO w Bochni. Publiczność miała okazję wysłuchać znanych piosenek  polskiego piosenkarza, jego wspaniałych „grechutek”,a także ciekawych interpretacji wierszy znanych polskich poetów takich, jak: A. Mickiewicz, B. Leśmian i J. Kasprowicz i wielu innych. Spotkanie poetycko-muzyczne w wykonaniu uczniów klasy humanistycznej spełniło na pewno  swoją funkcję, czyli zachęciło wszystkich do słuchania, zagłębiania się w muzykę M. Grechuty ale i też do skorzystania z bardzo bogatego (dzięki projektowi) księgozbioru szkolnej biblioteki.

Beata Kołodziej

Link do zdjęć

„Poznanie własnych zainteresowań a trafny wybór zawodu”

16 listopada w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości klasa I B pod opieką pani Agnieszki Różyńskiej uczestniczyła w spotkaniu edukacyjnym na temat „Poznanie własnych zainteresowań a trafny wybór zawodu” zorganizowanym przez Bibliotekę Pedagogiczną w Bochni.Licealiści wysłuchali prelekcji pani Marty Pałkowskiej – doradcy zawodowego  z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bochni, która uświadomiła uczniom, iż poznanie siebie w aspekcie wyboru zawodu to analiza własnych zainteresowań, uzdolnień, temperamentu, cech charakteru oraz stanu zdrowia. Uczniowie mieli okazję wykonać test Hollanda, który pomógł im w określeniu swojego typu osobowości zawodowej.

Link do zdjęć

 

Zawody I stopnia Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

W piątek 17 listopada 2017 r. II Liceum Ogólnokształcącym im. Orła Białego w Bochni odbyły się szkolne zawody Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. Do zawodów szkolnych przystąpił Kacper Żurawski uczeń z klasy 2 A. Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym jest jedną z najstarszych i najważniejszych Olimpiad przedmiotowych organizowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Historia Olimpiady sięga roku 1959, kiedy to redakcja „Dookoła Świata” przeprowadziła Ogólnopolską Olimpiadę Szkolnych Lig Quizowych. Od 1991 r. organizuje ją Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie do 2013 r. realizowana była przez Instytut Nauk Politycznych, a od roku szkolnego 2013/2014 organizację Olimpiady przejął Instytut Europeistyki. Dzięki hojności sponsorów Laureaci i Finaliści rokrocznie otrzymują liczne nagrody finansowe i rzeczowe. Najważniejszym jednakże uznaniem dla Laureatów Olimpiady – 30 najlepszych uczestników – są indeksy niemal wszystkich Uniwersytetów w Polsce, otwierające im drogę na wiele kierunków społeczno-humanistycznych i ekonomicznych w tym min. nauki polityczne, stosunki międzynarodowe, europeistyka, polityka społeczna, prawo.

Wymogiem zakwalifikowania ucznia do zawodów okręgowych jest uzyskanie przez zawodnika co najmniej 50 proc. możliwych do zdobycia punktów, tj. 25 punktów, zatem czekamy na wynik Kacpra!

 

 

Opracowała : Małgorzata Krzyżak, nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie

Sukces ucznia – Daniela Bieżychudka

Uczeń II Liceum Ogólnokształcącego im. Orła Białego w Bochni –  Daniel Bieżychudek uczący się w klasie 3A (przedmioty rozszerzone: wiedza o społeczeństwie, historia, język angielski) odniósł sukces i jako jeden z 9 osób przystępujących do etapu szkolnego Konkursu, zakwalifikował się do etapu wojewódzkiego II edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory”. Ze 108 uczniów, którzy przystąpili do etapu szkolnego II edycji Konkursu „Wybieram Wybory, 7 uczniów zostało zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego Konkursu, w tym Daniel Bieżychudek !!!

            Wyniki etapu szkolnego zostały opublikowane w dniu 16 listopada 2017 r. na stronie internetowej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Tarnowie: http://tarnow.kbw.gov.pl

Konkurs, organizowany przez Państwową Komisję Wyborczą i Krajowe Biuro Wyborcze, jest kierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych a jego celem jest upowszechnianie wiedzy na temat prawa wyborczego – w szczególności dotyczącego wyborów samorządowych, propagowanie idei udziału w tych wyborach oraz świadomego uczestnictwa w procesie wyborczym.

W drugim etapie, który odbywać się będzie na szczeblu wojewódzkim, uczestnicy konkursu będą pisali pracę na jeden z trzech tematów:

 

  1. Istota i funkcje samorządu terytorialnego, a system wyborczy (większościowy, czy proporcjonalny);
  2. Wybory do organów samorządu terytorialnego w II Rzeczypospolitej;
  3. Udział władzy sądowniczej w organizacji i przeprowadzaniu wyborów do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wyborów wójtów (burmistrzów, prezydentów miast).

 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w Konkursie.

 

Opracowała : Małgorzata Krzyżak, nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie

II miejsce naszego szkolnego zespołu muzycznego

3 listopada 2017 r. nasze dziewczęta wzięły udział w przesłuchaniach konkursowych XV festiwalu „Z pieśnią patriotyczną i żołnierską przez wieki”, które odbyły się w Sali Widowiskowej MOK w Nowym Wiśniczu. Utworem, który wykonały była piosenka „Dziś idę walczyć, Mamo!” i wywalczyły II miejsce w kategorii zespoły. Zaprezentowały się w składzie: Paulina Kica, Klaudia Kołodziej, Daria Guzak, Anna Rydz i Klaudia Kukla.Komisja Artystyczna w składzie Paulina Bisztyga – wokalistka; Anetta Jasińska – muzyk, pedagog; Marcin Korbut – wokalista, muzyk, po wysłuchaniu wszystkich wykonawców postanowiła przyznać miejsca premiowane udziałem w Koncercie Laureatów XV edycji Festiwalu „Z pieśnią patriotyczną i żołnierską przez wieki”. Przyznane miejsca, nagrody i wyróżnienia zostały podane do publicznej wiadomości podczas Koncertu Laureatów w dniu 11 listopada 2017 r. o godz. 16.00, który odbył się w sali Rycerskiej Wiśnickiego Zamku.

Serdecznie zespołowi gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!

Link do zdjęć

„Warto się czasem zasłuchać w wiatru granie, szum gałęzi…”

Warto się czasem zasłuchać w wiatru granie, szum gałęzi, listopadów przemijanie…” R. Bergiel

W tym roku po raz pierwszy celebrowaliśmy tradycje związane z obchodzeniem świąt narodowych. 10 listopada uczniowie naszego liceum i gimnazjaliści z V Gimnazjum MCE wzięli udział w okolicznościowym apelu poświęconym 99 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Usłyszeli wiele fragmentów poezji patriotycznej oraz wsłuchali się w melodie i słowa znanych piosenek poświęconych miłości do ojczyzny. Oprócz muzyki, poezji był też czas na  przepiękny układ choreograficzny w wykonaniu uczennic z gimnazjum, ukazujący historię  napaści zaborców na Orła Białego – symbolu Polski.

Widzowie: licealiści i gimnazjaliści ale i też nauczyciele z wielkim zainteresowaniem, zaangażowaniem uczestniczyli w tej uroczystej akademii, dowiadując się o bolesnej historii naszej ojczyzny okupionej walkami o suwerenność i niezależność.

Ta wyjątkowa szkolna uroczystość była wspaniałą lekcją patriotyzmu. Do przeżywania takich chwil niech nas zachęcają słowa Jana Pawła II- papież bliskiego wszystkim Polakom:

Naród, który nie zna swojej przeszłości, umiera i nie buduje przyszłości”.

Beata Kołodziej

Link do zdjęć