Cyfrowobezpieczni.pl

W dniu 6 czerwca br. w murach naszej szkoły miał miejsce Szkolny Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego. Po wcześniejszym spotkaniu z dyrektorem szkoły panią Edytą Mierzwińską, edukator Leszek Machaj zaprezentował zgromadzonym na auli uczniom, nauczycielom i pracownikom szkoły założenia programu Bezpieczna Szkoła Cyfrowa „Cyfrowobezpiczeni.pl” oraz zachęcał do aktywnego udziału w programie i wykorzystaniu na lekcjach wychowawczych materiałów przygotowanych przez autorów programu. Jednym z elementów prezentacji był wyświetlony film pt. „Jak unikać zagrożeń cyfrowego świata?”. Uczestnicy codziennie korzystający z Internetu usłyszeli o zagrożeniach, konsekwencjach wynikających z braku rozwagi, właściwego postępowania i ofercie pomocy dotyczącej cyberzagrożeń. Kolejnym elementem SDBC były trzy warsztaty dla uczniów trzech wybranych klas, podczas których uczniowie sami wybierali interesującą ich tematykę. Wykorzystując materiały zamieszczone na stronie projektu www.cyfrowobezpieczni. pl. uczniowie pracując w grupach nad wyświetlonym tekstem mieli za zadanie przedyskutować z jakimi „szkodliwymi” sytuacjami najczęściej się spotkali. Na tej podstawie edukator prowadził dyskusję podając przykłady i wyświetlając odpowiedni film. Wiodącym tematem we wszystkich trzech grupach było zjawisko „hejtu” i „sekstingu”, a także kształtowania i ochrony wizerunku oraz praw autorskich. Na kolejnych warsztatach uczniowie mieli za zadanie na kolorowych karteczkach udzielić odpowiedzi na cztery pytania związane również z sekstingiem. Uczniowie zapoznali się z zasadą tworzenia loginów i tzw. „silnych” haseł. Omówiono ryzyko wynikające z kontaktów z nieznajomymi osobami poznanymi w „sieci”, wiarygodność informacji zamieszczanych w Internecie (socjotechnik) oraz ergonomię używania smartfonów i komputerów. Zainteresowanie wzbudziło także bezpieczeństwo finansów, szczególnie korzystanie z kart płatniczych. Poruszono kwestię odpowiedzialności prawnej i karnej, konsekwencji finansowych  za naruszenie prawa. Każdy z warsztatów rozpoczął się i zakończył wypełnieniem przez uczniów quizów wiedzy. W dniu 18 maja zostanie przeprowadzone spotkanie z Radą Pedagogiczną a we wrześniu spotkanie z rodzicami uczniów. Przeprowadzony Szkolny Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego w opisanej szkole był okazją do poszerzenia wiedzy słuchaczy w zakresie bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni oraz reagowania na zagrożenia.

Korzystając z okazji składam serdeczne podziękowanie za pomoc w realizacji projektu, szczególnie pani pedagog Katarzynie Rzepeckiej.

 

Leszek Machaj – „edukator cyfrowobezpieczni.pl”

Link do zdjęć

Administrator