Design Thinking – innowacyjne myślenie projektowe w warsztatach

Design Thinking – innowacyjne myślenie projektowe w warsztatach

Od listopada 2018 roku uczniowie klas pierwszych II LO biorą udział w projekcie Design Thinking – innowacyjne myślenie projektowe w warsztatach akademickich, realizowanym we współpracy ze Staropolską Szkołą Wyższą w Kielcach Wydziałem w Bochni

Głównymi celami projektu są:

 1. Kształtowanie pewności siebie i zachęcanie do rozwoju;
 2. Podnoszenie umiejętności efektywnego komunikowania się poprzez empatie, rozumienie komunikatów zwrotnych, tolerancję itp.;
 3. Poznanie i korzystanie z kreatywnych metod rozwiązywania problemów otwierających na krytyczne myślenie, innowacyjność i przedsiębiorczość

 

Tematyka warsztatów:

 1. Wprowadzenie do metodologii Design Thinking – pięcioetapowy model procesu
 2. Komunikacja, współpraca i empatia jako warunki efektywnej pracy zespołów
 3. Narzędzia komunikacji zdalnej wykorzystywane w komunikacji grup projektowych
 4. Wybór problemów do analizy i realizacji przez poszczególne zespoły
 5. Diagnozowanie rzeczywistych potrzeb użytkownika – techniki zbierania informacji
 6. Kreatywna burza mózgów – zgodna z zasadami Design Thinking
 7. Prototypowanie wybranych rozwiązań – programy do prototypowania
 8. Testowanie rozwiązań i zbierania informacji zwrotnej
 9. Udoskonalanie wybranych rozwiązań, przygotowanie finalnego rozwiązania i jego prezentacji
 10. Prezentacje projektów przez zespoły, podsumowanie warsztatów

Wiele ciekawy zajęć już za nami, ale te najciekawsze jeszcze przed nami…

Link do zdjęć

 

 

Administrator