Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

Klasa I i II Klasa III
Okres I 01.09.2020 – 17.01.2021 01.09.2020 – 17.01.2021
Okres II 18.01.2021 – 25.06.2021 18.01.2021 – 30.04.2021
Dni wolne od zajęć dydaktycznych 30.10.2020

22.12.2020

04.01.2021

05.01.2021

04.05.2021

05.05.2021

06.05.2021

07.05.2021

1 dzień otwarty – giełda

4.06.2021

30.10.2020

22.12.2020

04.01.2021

05.01.2021

Zebrania z rodzicami Informacje o zebraniach będą zamieszczane na stronie szkoły i facebooku Informacje o zebraniach będą zamieszczane na stronie szkoły i facebooku
Rady klasyfikacyjne 18.01.2021

21.06.2021

18.01.2021

26.04.2021

Zimowa przerwa świąteczna: 23.12 – 31.12. 2020

Ferie zimowe: 15.02 – 28.02. 2021

Wiosenna przerwa świąteczna: 01.04 – 6.04. 2021

Matura pisemna:

04.05.2021 – j. polski

05.05.2021 – matematyka

06.05.2021 – j. angielski podstawowy

07.05.2021 0 j. angielski rozszerzony