Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

Klasa I i II Klasa III
Okres I 02.09.2019 – 24.01.2020 02.09.2019 – 20.12.2019
Okres II 10.02..2020 – 26.06.2020 02.01.2020 – 24.04.2020
Dni wolne od zajęć dydaktycznych 14.10.2019

02.01.2020

03.01.2020

04.05.2020

05.05.2020

06.05.2020

1 dzień otwarty – giełda

12.06.2020

14.10.2019

02.01.2020

03.01.2020

Zebrania z rodzicami 16.09.2019

18.11.2019

13.01.2020

25.05.2019

16.09.2019

18.11.2019

13.01.2020

20.03.2020

Rady klasyfikacyjne 09.01.2020

22.06.2020

09.01.2020

20.04.2020

Zimowa przerwa świąteczna: 23.12 – 31.12. 2019

Ferie zimowe: 27.01 – 09.02. 2020

Wiosenna przerwa świąteczna: 09.04 – 14.04. 2020

Matura pisemna:

04.05.2020 – j. polski

05.05.2020 – matematyka

06.05.2020 – j. angielski