DOPALACZE – FORUM SAMORZĄDÓW UCZNIOWSKICH

DOPALACZE – FORUM SAMORZĄDÓW UCZNIOWSKICH

Wpisując się w ogólnopolskie działania i podejmowane akcje organizatorzy, tj. opiekunowie SU i pedagog szkolny wraz z młodzieżą, zdecydowali o podjęciu tej tematyki na tegorocznym Forum.

W Forum uczestniczyli przedstawiciele Samorządów Uczniowskich szkół ponadgimnazjalnych. I tak w Forum udział wzięli reprezentanci SU bocheńskich szkół, tj.: I LO, II LO, ZS nr 1, ZS nr 2, ZS nr 3 oraz Liceum Plastycznego w Nowym Wiśniczu.

Młodzież miała możliwość wysłuchania prelekcji i uzyskania rzetelnej wiedzy w podejmowanym temacie. Ciekawe prelekcje wygłosili:

1. Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bochni mgr inż. Halina Bielec

2. lek.med. Witold Górecki ze Szpitala Powiatowego w Bochni

3. asp. Wojciech Więcek z Wydziału Prewencji KPP w Bochni

4. psycholog Elwira Kleszcz z Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Bochni

Po prelekcjach odbyły się warsztaty podczas których młodzież w graficznej formie podsumowała podejmowaną problematykę. Forum zakończyła dyskusja moderowana przez z-cę Naczelnika Wydziału Prewencji KPP w Bochni podkom. Jacka Trzeciaka. W dyskusji młodzież zastanawiała się nad tym, jak przeciwdziałać zjawisku i w jaki sposób ukierunkować działania profilaktyczne. Młodzież zasygnalizowała problem braku rzetelnej wiedzy o toksyczności dopalaczy, ich wpływie na zdrowie i funkcjonowanie człowieka. W wypowiedziach padały stwierdzenia: „mamy w Internecie dostęp do filmów profilaktycznych; haseł, spotów, wywiadów, rozmów itp., ale w Internecie nie znajdziemy rzetelnej wiedzy o tym, jak dopalacze niszczą mózg, jak poszczególne substancje wpływają na organizm, potrzebujemy informacji stricte medycznej – takiej jaką po części uzyskaliśmy od lekarza Witolda Góreckiego…”. Młodzież podkreśliła przy tym konieczność mówienia o problemie oraz wyposażania ich w wiedzę i umiejętności, jak pomagać rówieśnikom.

 

Link do zdjęć

Administrator