Dzień Bezpiecznego Internetu

Dzień Bezpiecznego Internetu

6 lutego 2018 r. – 14 edycja obchodów DBI w Polsce J.

 Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku. Początkowo obejmował swoim zasięgiem jedynie państwa europejskie. Obecnie natomiast angażuje już państwa z całego świata.
W Polsce DBI obchodzony jest od 2005 roku. Organizatorem wydarzenia od samego początku jest Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI), które tworzą państwowy instytut badawczy NASK oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Głównym partnerem wydarzenia jest Fundacja Orange. Partnerami DBI 2018 są Facebooku oraz Multimediawszkole.pl. DBI zostało objęte honorowym patronatem przez Rzecznika Praw Dziecka, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Komendę Główną Policji.

DBI ma na celu przede wszystkim inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie dorosłych z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania Internetu.

Ideą DBI jest podkreślanie siły współdziałania w dbaniu o cyfrowe bezpieczeństwo, zarówno na poziomie międzynarodowym, jak również lokalnym, łącząc zaangażowanie wielu instytucji, ale także rodziny, czyli najbliższego otoczenia dziecka.

Hasło tegorocznych obchodów DBI brzmi: „DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU: TWORZYMY KULTURĘ SZACUNKU W SIECI”. Szacunek to pojęcie, które zawiera w sobie bardzo wiele treści. To istotna wartość, bez której nie zbudujemy kultury zrozumienia, zaufania i tolerancji. Brak poszanowania innych osób, ich prywatności czy odmiennych poglądów skutkuje niepokojącymi zjawiskami, które pojawiają się w Internecie m.in. cyberprzemocą, hejtem, sekstingiem, ksenofobią. Pamiętać powinniśmy o tym, że szacunek jest ważny nie tylko w odniesieniu do świata, innych ludzi, ale także do własnej osoby – jest wsparciem w ochronie naszej prywatności, w budowaniu reputacji, naszego wizerunku.

Źródło: http://www.saferinternet.pl/dbi/o-dbi.html

Administrator