Edycja 2018/2019

 

W roku szkolnym 2018/2019 w ramach projektu odbywać się będą zajęcia on-line z matematyki, biologii, języka angielskiego.

Projekt ma na celu podniesienie kompetencji kluczowych uczniów z zakresu matematyki, biologii, języka angielskiego przy zastosowaniu nowoczesnych narzędzi teleinformatycznych w procesie nauczania.
Projekt jest kierowany do uczniów Liceum, w szczególności do uczniów wykazujących zainteresowania i predyspozycje do ww. przedmiotów oraz kompetencje pozwalające im na opanowanie materiału wykraczającego poza podstawę programową.

Uczestnikami projektu będą uczniowie  klas pierwszych i drugich.

Zajęcia będą odbywać się we współpracy z uczelniami wyższymi w formule zajęć on-line. Zaplanowano także wyjazdy uczniów na zajęcia na uczelnię.

W wyniku rekrutacji utworzone zostaną następujące grupy:

1 grupa zajęć on-line  matematyka – 15 uczniów/uczennic,

1 grupa zajęć on – line biologia – 15 uczniów/uczennic,

1 grupa zajęć on – line j. angielski – 15 uczniów/uczennic.

REGULAMIN REKRUTACJI

Harmonogram realizacji zadań merytorycznych

w ramach projektu pn. ”Małopolska Chmura Edukacyjna w II LO w Bochni”

LUTY 2019

KWIECIEŃ

 

Koordynatorzy merytoryczni projektu to:

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie z zakresu matematyka i biologia.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie z zakresu język angielski.

Beneficjent: Powiat Bocheński.

Realizator Projektu: II Liceum Ogólnokształcące im. Orła Białego w Bochni