Edycja 2020/2021

 

Małopolska Chmura Edukacyjna    

Projekt pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna w II LO w Bochni”  jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.4 Małopolska Chmura Edukacyjna.

W roku szkolnym 2020/2021 w ramach projektu odbywać się będą zajęcia on-line  z chemii i geografii.

Projekt ma na celu podniesienie kompetencji kluczowych uczniów z zakresu chemii i geografii przy zastosowaniu nowoczesnych narzędzi teleinformatycznych w procesie nauczania. Projekt jest kierowany do uczniów II Liceum Ogólnokształcącego, w szczególności do uczniów wykazujących zainteresowania i predyspozycje do ww. przedmiotów oraz kompetencje pozwalające im na opanowanie materiału wykraczającego poza podstawę programową.

Uczestnikami projektu będą uczniowie klas drugich.

W ramach projektu zostaną zorganizowane zajęcia rozwijające dla uczniów zainteresowanych podnoszeniem kompetencji. Zajęcia będą odbywać się we współpracy z uczelniami wyższymi w formule zajęć on-line. Zaplanowano także wyjazdy uczniów na zajęcia na uczelnię.

 

GRUPY

W wyniku rekrutacji utworzone zostaną następujące grupy:

1 grupa zajęć on–line chemia – 15 uczniów/uczennic,

1 grupa zajęć on–line  geografia  – 15 uczniów/uczennic.

Koordynatorzy merytoryczni projektu to: Uniwersytet Jagielloński

w Krakowie i Politechnika Krakowska

Beneficjent:  Powiat Bocheński.

Realizator Projekt

u: II Liceum Ogólnokształcące im. Orła Białego w Bochni

 

REGULAMIN REKRUTACJI II LO 2020/2021

HARMONOGRAM PAŹDZIERNIK 2020

HARMONOGRAM LISTOPAD 2020

HARMONOGRAM GRUDZIEŃ 2020

HARMONOGRAM STYCZEŃ 2021

HARMONOGRAM LUTY 2021

HARMONOGRAM MARZEC 2021

HARMONOGRAM KWIECIEŃ 2021

HARMONOGRAM MAJ 2021

HARMONOGRAM CZERWIEC 2021