Gabriela Legutko stypendystką Prezesa Rady Ministrów

Gabriela Legutko stypendystką Prezesa Rady Ministrów

24 stycznia 2017 roku w Delegaturze Kuratorium Oświaty w Tarnowie zostały wręczone stypendia Prezesa Rady Ministrów. Wśród wyróżnionych znalazła się nasza uczennica Gabriela Legutko.

Opinia o uczennicy

Gabriela Legutko jest uczennicą II Liceum Ogólnokształcącego im. Orła Białego w Bochni. To osoba niezwykle utalentowana, bardzo pracowita i sumienna. W roku szkolnym 2015/2016 uzyskała średnią 5,13.  Jej   wiedza  i umiejętności z wielu przedmiotów wykraczają poza zakres podstawy programowej.  Gabriela Legutko bardzo chętnie angażuje się w życie klasy i szkoły. Jest inicjatorką wielu przedsięwzięć w zakresie poszerzania wiedzy ale i też Wolontariatu. Godnie  reprezentuje szkołę  w środowisku lokalnym min poprzez współpracę z mediami i ośrodkami kultury. Jest uczennicą o bardzo wysokim poziomie kultury osobistej, skromną ambitną i koleżeńską. Los innych nie jest jej obcy. Wykazuje szczególne uzdolnienia językowe i przyrodnicze.

Wychowawca klasy Beata Kołodziej

Administrator