Gra symulacyjna AKTYWATOR

Gra symulacyjna AKTYWATOR

„Aktywator” to chronologicznie pierwszy scenariusz, jaki rozwinęło dla młodzieży Biuro Informacji Młodzieżowej Stowarzyszenia „Europe4Youth”. Powstał latem 2015 roku w ramach projektu „EduAKTYWACJA”. Jego celem jest przekazanie podstawowych informacji o możliwościach aktywności społecznej i obywatelskiej młodzieży oraz mechanizmach dialogu społecznego.

Podczas warsztatów z Piotrem Krzystkiem młodzież klas drugich wzięła udział w symulacji działania społeczeństwa obywatelskiego. W grze rozwijała kompetencje obywatelskie, społeczne i interpersonalne; uczyła się, jak działa trzeci sektor w państwie demokratycznym, poznała tajniki dialogu społecznego i partycypacji publicznej. Dowiedziała się o różnych sposobach i mechanizmach wpływania na sprawy publiczne przez młodzież.

W symulacji uczniowie rozwiązywali konkretny problem społeczny. Wcielili się w różne grupy interesów i negocjowali rozwiązania w zgodzie z opisem własnej postaci. Następnie symulowali obrady Rady Miasta i podejmowali decyzje. Po zakończonej symulacji nastąpiło podsumowanie, wyciąganie wniosków i wspólna dyskusja.

Na zakończenie spotkania prowadzący omówił kwestie wolontariatu europejskiego zachęcając młodzież do angażowania się w eurowolontariat.

Link do zdjęć

Administrator