INFORMACJA DLA RODZICÓW

INFORMACJA DLA RODZICÓW
Drodzy Rodzice!
Dnia 16 kwietnia 2019 r. nauczyciele II LO kontynuują protest. Szkoła zapewnia opiekę uczniom, którzy przyjdą w tym dniu do szkoły. Informacje o pracy szkoły w kolejnych dniach będą umieszczane na stronie internetowej szkoły i szkolnym Facebooku.
Jeżeli Państwa dziecko chce wziąć udział w zajęciach opiekuńczych w dniach: 18.04, 19.04 i 23.04 (dni ustawowo wolne od zajęć dydaktycznych), powinien zgłosić się jutro, 16.04.2019 r., w sekretariacie szkoły w godz. 8.00-15.00, aby podpisać deklarację udziału w ww. zajęciach.
Z poważaniem
Edyta Mierzwińska
Dyrektor II LO
Administrator