INFORMACJA DLA RODZICÓW

INFORMACJA DLA RODZICÓW
Drodzy Rodzice!
W dniu jutrzejszym, tj. 10 kwietnia, nauczyciele II LO kontynuują protest na dotychczasowych warunkach. Szkoła organizuje tylko zajęcia opiekuńcze. Proszę śledzić na bieżąco informacje na stronie internetowej szkoły i szkolnym Facebooku.
Z poważaniem
Edyta Mierzwińska
Dyrektor Szkoły
Administrator