Warsztaty weekendowe

Warsztaty Weekendowe dla uczniów

Małopolska Chmura Edukacyjna

Warsztaty weekendowe dla uczniów II LO odbędą się

od 05.04.2019 do 07.04.2019 roku.

Warsztaty odbędą się w ramach 14 obszarów tematycznych prowadzonych przez następujące uczelnie:

 1. a) Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej – informatyka(NOWA TEMATYKA/STARA TEMATYKA*)
 2. b) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie – chemia (NOWA TEMATYKA/STARA TEMATYKA), język angielski (NOWA TEMATYKA),
 3. c) Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – przedsiębiorczość (NOWA TEMATYKA),matematyka z elementami rachunkowości (NOWA TEMATYKA),
 4. d) Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie – język angielski (STARA TEMATYKA), język niemiecki (NOWA TEMATYKA/STARA TEMATYKA), język francuski (NOWA TEMATYKA),
 5. e) Uniwersytet Jagielloński – matematyka (NOWA TEMATYKA),biologia (NOWA TEMATYKA),geografia (STARA TEMATYKA), rozwijanie umiejętności pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy (NOWA TEMATYKA-NOWY OBSZAR),
 6. f) Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie – informatyka (STARA TEMATYKA), fizyka (NOWA TEMATYKA).

* NOWA TEMATYKA – oznacza realizację nowych scenariuszy zajęć przez uczelnię; STARA TEMATYKA – oznacza powtórkę tematyki z poprzednich edycji warsztatów.

Zgodnie z „Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie” uczeń może wybrać sobie dowolny obszar tematyczny, który go zainteresuje, z takim zastrzeżeniem iż, uczniowie którzy brali już udział w warsztatach mają prawo do ponownego udziału w warsztatach w tym samym obszarze tematycznym, jeżeli tematyka zajęć nie jest tożsama.

Wszystkich serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w warsztatach i niezwłoczne zgłoszenie swojej kandydatury do p. Dyrektor.

Decyduje kolejność zgłoszeń – liczba miejsc ograniczona wymogami uczelni wyższych.

HARMONOGRAM NAUKOWYCH WARSZTATÓW WEEKENDOWYCH

 

W dniach 25–27 listopada 2018 r. w ramach projektu „Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania” realizowanego w ramach  poddziałania 10.1.4 RPO WM realizowane będę  warsztaty weekendowe dla uczniów w  obszarach tematycznych:

 1. a) Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej –  informatyka,
 2. b) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie – chemia, język angielski,
 3. c) Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie –  przedsiębiorczość, matematyka z elementami rachunkowości,
 4. d) Politechnika Krakowska – chemia,
 5. e) Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie – język angielski, język niemiecki, język francuski,
 6. f) Uniwersytet Jagielloński – matematyka, biologia, geografia,
 7. g) Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie – informatyka, fizyka.

Uczeń może wybrać sobie dowolny obszar tematyczny, który go zainteresuje.

Szansę na udział w warsztatach mają uczniowie 36 liceów i techników z terenu Województwa Małopolskiego, które realizują zajęcia w trybie on-line  w ramach projektu.

Warsztaty weekendowe realizowane są w partnerstwie z czołowymi krakowskimi uczelniami oraz z Państwową Wyższą Szkoła Zawodową w Tarnowie oraz Wyższą Szkoła Ekologii i Turystyki w Suchej Beskidzkie . Organizacja warsztatów ma przyczynić się do wzmocnienia współpracy pomiędzy szkołami ponadpodstawowymi /liceami i technikami/ a uczelniami wyższymi poprzez zapewnienie uczniom możliwości zdobycia wiedzy wykraczającej poza program szkoły jak również zwiększyć motywację do kontynuowania nauki na uczelniach wyższych. W trakcie warsztatów uczniowie uczestniczą w zajęciach edukacyjnych, warsztatowych  oraz laboratoryjnych korzystając z nowoczesnej bazy dydaktycznej uczelni. Po południu młodzież realizuje program  naukowy, który ściśle  związany jest z danym obszarem tematycznym.

Regulamin rekrutacji kliknij

Harmonogram zajęć kliknij