Warsztaty weekendowe

Warsztaty Weekendowe dla uczniów

Małopolska Chmura Edukacyjna

 

W dniach 25–27 listopada 2018 r. w ramach projektu „Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania” realizowanego w ramach  poddziałania 10.1.4 RPO WM realizowane będę  warsztaty weekendowe dla uczniów w  obszarach tematycznych:

  1. a) Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej –  informatyka,
  2. b) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie – chemia, język angielski,
  3. c) Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie –  przedsiębiorczość, matematyka z elementami rachunkowości,
  4. d) Politechnika Krakowska – chemia,
  5. e) Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie – język angielski, język niemiecki, język francuski,
  6. f) Uniwersytet Jagielloński – matematyka, biologia, geografia,
  7. g) Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie – informatyka, fizyka.

Uczeń może wybrać sobie dowolny obszar tematyczny, który go zainteresuje.

Szansę na udział w warsztatach mają uczniowie 36 liceów i techników z terenu Województwa Małopolskiego, które realizują zajęcia w trybie on-line  w ramach projektu.

Warsztaty weekendowe realizowane są w partnerstwie z czołowymi krakowskimi uczelniami oraz z Państwową Wyższą Szkoła Zawodową w Tarnowie oraz Wyższą Szkoła Ekologii i Turystyki w Suchej Beskidzkie . Organizacja warsztatów ma przyczynić się do wzmocnienia współpracy pomiędzy szkołami ponadpodstawowymi /liceami i technikami/ a uczelniami wyższymi poprzez zapewnienie uczniom możliwości zdobycia wiedzy wykraczającej poza program szkoły jak również zwiększyć motywację do kontynuowania nauki na uczelniach wyższych. W trakcie warsztatów uczniowie uczestniczą w zajęciach edukacyjnych, warsztatowych  oraz laboratoryjnych korzystając z nowoczesnej bazy dydaktycznej uczelni. Po południu młodzież realizuje program  naukowy, który ściśle  związany jest z danym obszarem tematycznym.

Regulamin rekrutacji kliknij

Harmonogram zajęć kliknij