Warsztaty weekendowe i letnie

Warsztaty letnie odbędą się 23 – 28 czerwca 2019 r.

Trwa rekrutacja na udział w warsztatach letnich organizowanych w ramach przedsięwzięcia Małopolska Chmura Edukacyjna. Zgodnie z „Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie” uczeń może wybrać sobie dowolny obszar tematyczny, który go zainteresuje. Nie ma też znaczenia, czy uczeń uczestniczył wcześniej w warsztatach weekendowych i w jakim obszarze. Zachęcamy do wzięcia udziału, a wszystkich chętnych proszę o zgłaszanie się w sekretariacie najpóźniej do czwartku, 23 maja. Szczegóły w regulaminie i harmonogramie zajęć.

 OBSZARY:

1. Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej:

informatyka 

2. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie:

chemia 

język angielski 

3. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie:

przedsiębiorczość 

matematyka z elementami rachunkowości 

4. Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie:

język angielski 

język niemiecki 

język francuski 

5. Uniwersytet Jagielloński:

matematyka 

biologia 

geografia 

rozwijanie umiejętności pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy 

6. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie:

Informatyka 

Fizyka 

7. Politechnika Krakowska:

chemia 

Harmonogram zajęć letnie 2019

Letnie dokumenty rekrutacyjne

Regulamin

Zgoda biologia

 

Warsztaty Weekendowe dla uczniów

Małopolska Chmura Edukacyjna

Warsztaty weekendowe dla uczniów II LO odbędą się

od 05.04.2019 do 07.04.2019 roku.

Warsztaty odbędą się w ramach 14 obszarów tematycznych prowadzonych przez następujące uczelnie:

 1. a) Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej – informatyka(NOWA TEMATYKA/STARA TEMATYKA*)
 2. b) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie – chemia (NOWA TEMATYKA/STARA TEMATYKA), język angielski (NOWA TEMATYKA),
 3. c) Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – przedsiębiorczość (NOWA TEMATYKA),matematyka z elementami rachunkowości (NOWA TEMATYKA),
 4. d) Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie – język angielski (STARA TEMATYKA), język niemiecki (NOWA TEMATYKA/STARA TEMATYKA), język francuski (NOWA TEMATYKA),
 5. e) Uniwersytet Jagielloński – matematyka (NOWA TEMATYKA),biologia (NOWA TEMATYKA),geografia (STARA TEMATYKA), rozwijanie umiejętności pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy (NOWA TEMATYKA-NOWY OBSZAR),
 6. f) Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie – informatyka (STARA TEMATYKA), fizyka (NOWA TEMATYKA).

* NOWA TEMATYKA – oznacza realizację nowych scenariuszy zajęć przez uczelnię; STARA TEMATYKA – oznacza powtórkę tematyki z poprzednich edycji warsztatów.

Zgodnie z „Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie” uczeń może wybrać sobie dowolny obszar tematyczny, który go zainteresuje, z takim zastrzeżeniem iż, uczniowie którzy brali już udział w warsztatach mają prawo do ponownego udziału w warsztatach w tym samym obszarze tematycznym, jeżeli tematyka zajęć nie jest tożsama.

Wszystkich serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w warsztatach i niezwłoczne zgłoszenie swojej kandydatury do p. Dyrektor.

Decyduje kolejność zgłoszeń – liczba miejsc ograniczona wymogami uczelni wyższych.

HARMONOGRAM NAUKOWYCH WARSZTATÓW WEEKENDOWYCH

 

W dniach 25–27 listopada 2018 r. w ramach projektu „Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania” realizowanego w ramach  poddziałania 10.1.4 RPO WM realizowane będę  warsztaty weekendowe dla uczniów w  obszarach tematycznych:

 1. a) Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej –  informatyka,
 2. b) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie – chemia, język angielski,
 3. c) Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie –  przedsiębiorczość, matematyka z elementami rachunkowości,
 4. d) Politechnika Krakowska – chemia,
 5. e) Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie – język angielski, język niemiecki, język francuski,
 6. f) Uniwersytet Jagielloński – matematyka, biologia, geografia,
 7. g) Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie – informatyka, fizyka.

Uczeń może wybrać sobie dowolny obszar tematyczny, który go zainteresuje.

Szansę na udział w warsztatach mają uczniowie 36 liceów i techników z terenu Województwa Małopolskiego, które realizują zajęcia w trybie on-line  w ramach projektu.

Warsztaty weekendowe realizowane są w partnerstwie z czołowymi krakowskimi uczelniami oraz z Państwową Wyższą Szkoła Zawodową w Tarnowie oraz Wyższą Szkoła Ekologii i Turystyki w Suchej Beskidzkie . Organizacja warsztatów ma przyczynić się do wzmocnienia współpracy pomiędzy szkołami ponadpodstawowymi /liceami i technikami/ a uczelniami wyższymi poprzez zapewnienie uczniom możliwości zdobycia wiedzy wykraczającej poza program szkoły jak również zwiększyć motywację do kontynuowania nauki na uczelniach wyższych. W trakcie warsztatów uczniowie uczestniczą w zajęciach edukacyjnych, warsztatowych  oraz laboratoryjnych korzystając z nowoczesnej bazy dydaktycznej uczelni. Po południu młodzież realizuje program  naukowy, który ściśle  związany jest z danym obszarem tematycznym.

Regulamin rekrutacji kliknij

Harmonogram zajęć kliknij