Warsztaty weekendowe i letnie

Po raz kolejny zachęcamy do wzięcia udziału w  warsztatach weekendowych organizowanych dla uczniów szkół uczestniczących w projekcie Małopolska Chmura Edukacyjna.

Zajęcia w ramach warsztatów weekendowych prowadzone będą przez pracowników uczelni i na terenie uczelni na podstawie przygotowanych scenariuszy, które przyczynią się do realizacji projektu, czyli podniesienia kompetencji kluczowych.

Drodzy uczniowie!
Zachęcamy do wzięcia udziału w  warsztatach weekendowych organizowanych dla uczniów szkół
uczestniczących w projekcie Małopolska Chmura Edukacyjna.
Zajęcia w ramach warsztatów prowadzone będą przez pracowników uczelni na podstawie przygotowanych
scenariuszy, które przyczynią się do realizacji projektu, czyli podniesienia kompetencji kluczowych
uczniów.
Warsztaty odbędą się w następującym terminie:  22.09. 2021  –  26.09. 2021 r.
 22. 09. 2021 – środa godziny popołudniowe przyjazd uczniów  z miejsc zbiórek – szkół do Krakowa
zakwaterowanie w hotelach,
 w dniach 23.09 do 26.09 2021 do niedzieli – warsztaty
Przewidywane godziny warsztatów: 9:00 – 13:00.
Godziny popołudniowe zapewniony  program naukowy
OBSZARY TEMATYCZNE
1)    informatyka (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)
2)    informatyka (Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej)
3)    fizyka (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)
4)    biologia (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
5)    biologia (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
6)    matematyka
7)    geografia
8)    język angielski (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
9)    język angielski (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie)
10) język niemiecki (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
11) język francuski (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
12) chemia (Politechnika Krakowska)
13) chemia (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie)
14) przedsiębiorczość (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie),
15) matematyka z elementami rachunkowości (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
16) rozwijanie umiejętności pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy (Uniwersytet
Jagielloński w Krakowie)

17) prawne metody rozwiązywania problemów (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

Rekrutacja:
Zgodnie z „Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie” beneficjentem projektu może być każdy
uczeń szkoły (niezależnie czy uczęszcza na zajęcia „chmurowe” online czy nie) i może on wybrać sobie
dowolny obszar warsztatów, który go interesuje.
Jeżeli wyjątkowo zgłosi się uczeń który brał już udział w jakichkolwiek warsztatach, tj. wiosennych, letnich
czy jesiennych istnieje możliwość utworzenia listy rezerwowej, z której uczniowie będą kwalifikowani w
przypadku wolnych miejsc w konkretnych obszarach tematycznych.
TERMIN REKRUTACJI  NA WARSZTATY UPŁYWA:
22 CZERWCA  2021 r. o godzinie 15:00

ostateczne potwierdzenia uczestnictwa uczniów na warsztatach zostanie dokonane po
wakacjach do dnia 3 września br. na podstawie zgłoszeń przesłanych do dnia 22 czerwca
br.

Dokumenty niezbędne do złożenia w procesie rekrutacji są do odebrania w sekretariacie szkoły.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

REGULAMIN REKRUTACJI

 

 

 

Warsztaty weekendowe odbędą się w następującym terminie:

TERMIN: 27-29 marca 2020 r.

Obszar tematyczny Uczelnia
rozwijanie umiejętności pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy  

 

 

Uniwersytet Jagielloński

biologia
matematyka
geografia
prawo
informatyka Wyższa Szkoła Turystyki
i Ekologii w Suchej Beskidzkiej (WSTiE)
informatyka Akademia Górniczo- Hutnicza
fizyka
język angielski Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
chemia
język angielski  

 

Uniwersytet Pedagogiczny

język niemiecki
język francuski
przedsiębiorczość  

Uniwersytet Ekonomiczny

matematyka z elementami rachunkowości
Biologia Uniwersytet Rolniczy

Ostateczny termin rekrutacji uczniów upływa 17 lutego 2020 roku.

REGULAMIN REKRUTACJI

OŚWIADCZENIE, DEKLARACJA

 

Warsztaty weekendowe dla uczniów II LO odbędą się w terminie: 22-24 listopada 2019 r.

 INFORMACJE OGÓLNE O WARSZTATACH

1) Obszary tematyczne warsztatów weekendowych prowadzonych przez uczelnie w województwie małopolskim
w terminie 22-24 listopada 2019 r.:

 1. a) Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej – informatyka
 2. b) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie – chemia, język angielski
 3. c) Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – przedsiębiorczość, matematyka z elementami rachunkowości,
 4. d) Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie – język angielski, język niemiecki, język francuski,
 5. e) Uniwersytet Jagielloński – matematyka, biologia, geografia, rozwijanie umiejętności pracy zespołowej          w kontekście środowiska pracy, prawo
 6. f) Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie – informatyka, fizyka 

2) Logistyka, opieka, wyżywienie:

Organizacją logistyczną warsztatów weekendowych zajmie się wykonawca wyłoniony w przetargu przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Zarówno szkoła ani uczeń nie poniesie żadnych kosztów finansowych względem udziału w warsztatach. Nauczyciele szkół, które rekrutują uczniów na warsztaty nie będą obligowani do pełnienia roli opiekuna podczas zorganizowanych wyjazdów. Opieka nad uczniami, nocleg oraz wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja oraz prowiant na zajęcia) będą zapewnione przez wykonawcę.

3) Rekrutacja:

Zgodnie z „Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie” beneficjentem projektu może być każdy uczeń szkoły (niezależnie czy uczęszcza na zajęcia „chmurowe” online czy nie) i może on wybrać sobie dowolny temat warsztatów, który go interesuje.

Dodatkowo w związku z reformą systemu edukacji a co za tym idzie zwiększoną liczbą uczniów w szkołach oraz przystąpieniem do projektu nowych szkół, rekrutowani na warsztaty będą uczniowie, którzy jeszcze nie brali udziału w tej formie wsparcia z projektu Małopolska Chmura Edukacyjna.

Jeżeli wyjątkowo zgłosi się uczeń który brał już udział w warsztatach wiosennych, letnich czy jesiennych istnieje możliwość utworzenia listy rezerwowej, z której uczniowie będą kwalifikowani w przypadku wolnych miejsc na konkretnych obszarach tematycznych. Przypominam, iż uczeń, który już brał udział w warsztatach może uczestniczyć w warsztatach jesiennych jednak na innym obszarze tematycznym.  

W rekrutacji na warsztaty jesienne 2019 nie będzie limitu uczniów z danej szkoły do udziału w warsztatach – decydować będzie kolejność zgłoszeń nadsyłanych ze szkół, zatem w związku z tym proszę o zgłaszanie się chętnych w sekretariacie szkoły

najpóźniej do 17 października 2019 r.

Dokumenty niezbędne do złożenia w procesie rekrutacji są do odebrania

w sekretariacie szkoły.

HARMONOGRAM NAUKOWYCH WARSZTATÓW WEEKENDOWYCH JESIEŃ 2019

REGULAMIN REKRUTACJI, FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZNIA I NAUCZYCIELA

Warsztaty letnie odbędą się 23 – 28 czerwca 2019 r.

Trwa rekrutacja na udział w warsztatach letnich organizowanych w ramach przedsięwzięcia Małopolska Chmura Edukacyjna. Zgodnie z „Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie” uczeń może wybrać sobie dowolny obszar tematyczny, który go zainteresuje. Nie ma też znaczenia, czy uczeń uczestniczył wcześniej w warsztatach weekendowych i w jakim obszarze. Zachęcamy do wzięcia udziału, a wszystkich chętnych proszę o zgłaszanie się w sekretariacie najpóźniej do czwartku, 23 maja. Szczegóły w regulaminie i harmonogramie zajęć.

 OBSZARY:

1. Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej:

informatyka 

2. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie:

chemia 

język angielski 

3. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie:

przedsiębiorczość 

matematyka z elementami rachunkowości 

4. Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie:

język angielski 

język niemiecki 

język francuski 

5. Uniwersytet Jagielloński:

matematyka 

biologia 

geografia 

rozwijanie umiejętności pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy 

6. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie:

Informatyka 

Fizyka 

7. Politechnika Krakowska:

chemia 

Harmonogram zajęć letnie 2019

Letnie dokumenty rekrutacyjne

Regulamin

Zgoda biologia

 

Warsztaty Weekendowe dla uczniów

Małopolska Chmura Edukacyjna

Warsztaty weekendowe dla uczniów II LO odbędą się

od 05.04.2019 do 07.04.2019 roku.

Warsztaty odbędą się w ramach 14 obszarów tematycznych prowadzonych przez następujące uczelnie:

 1. a) Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej – informatyka(NOWA TEMATYKA/STARA TEMATYKA*)
 2. b) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie – chemia (NOWA TEMATYKA/STARA TEMATYKA), język angielski (NOWA TEMATYKA),
 3. c) Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – przedsiębiorczość (NOWA TEMATYKA),matematyka z elementami rachunkowości (NOWA TEMATYKA),
 4. d) Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie – język angielski (STARA TEMATYKA), język niemiecki (NOWA TEMATYKA/STARA TEMATYKA), język francuski (NOWA TEMATYKA),
 5. e) Uniwersytet Jagielloński – matematyka (NOWA TEMATYKA),biologia (NOWA TEMATYKA),geografia (STARA TEMATYKA), rozwijanie umiejętności pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy (NOWA TEMATYKA-NOWY OBSZAR),
 6. f) Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie – informatyka (STARA TEMATYKA), fizyka (NOWA TEMATYKA).

* NOWA TEMATYKA – oznacza realizację nowych scenariuszy zajęć przez uczelnię; STARA TEMATYKA – oznacza powtórkę tematyki z poprzednich edycji warsztatów.

Zgodnie z „Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie” uczeń może wybrać sobie dowolny obszar tematyczny, który go zainteresuje, z takim zastrzeżeniem iż, uczniowie którzy brali już udział w warsztatach mają prawo do ponownego udziału w warsztatach w tym samym obszarze tematycznym, jeżeli tematyka zajęć nie jest tożsama.

Wszystkich serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w warsztatach i niezwłoczne zgłoszenie swojej kandydatury do p. Dyrektor.

Decyduje kolejność zgłoszeń – liczba miejsc ograniczona wymogami uczelni wyższych.

HARMONOGRAM NAUKOWYCH WARSZTATÓW WEEKENDOWYCH

 

W dniach 25–27 listopada 2018 r. w ramach projektu „Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania” realizowanego w ramach  poddziałania 10.1.4 RPO WM realizowane będę  warsztaty weekendowe dla uczniów w  obszarach tematycznych:

 1. a) Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej –  informatyka,
 2. b) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie – chemia, język angielski,
 3. c) Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie –  przedsiębiorczość, matematyka z elementami rachunkowości,
 4. d) Politechnika Krakowska – chemia,
 5. e) Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie – język angielski, język niemiecki, język francuski,
 6. f) Uniwersytet Jagielloński – matematyka, biologia, geografia,
 7. g) Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie – informatyka, fizyka.

Uczeń może wybrać sobie dowolny obszar tematyczny, który go zainteresuje.

Szansę na udział w warsztatach mają uczniowie 36 liceów i techników z terenu Województwa Małopolskiego, które realizują zajęcia w trybie on-line  w ramach projektu.

Warsztaty weekendowe realizowane są w partnerstwie z czołowymi krakowskimi uczelniami oraz z Państwową Wyższą Szkoła Zawodową w Tarnowie oraz Wyższą Szkoła Ekologii i Turystyki w Suchej Beskidzkie . Organizacja warsztatów ma przyczynić się do wzmocnienia współpracy pomiędzy szkołami ponadpodstawowymi /liceami i technikami/ a uczelniami wyższymi poprzez zapewnienie uczniom możliwości zdobycia wiedzy wykraczającej poza program szkoły jak również zwiększyć motywację do kontynuowania nauki na uczelniach wyższych. W trakcie warsztatów uczniowie uczestniczą w zajęciach edukacyjnych, warsztatowych  oraz laboratoryjnych korzystając z nowoczesnej bazy dydaktycznej uczelni. Po południu młodzież realizuje program  naukowy, który ściśle  związany jest z danym obszarem tematycznym.

Regulamin rekrutacji kliknij

Harmonogram zajęć kliknij