Nasz nowy kierunek – klasa MUNDUROWA – POLICYJNA

klasa policyjna Nasz nowy kierunek – klasa MUNDUROWA – POLICYJNA

II Liceum Ogólnokształcące im. Orła Białego  w Bochni wraz z Komendą Powiatową Policji w Bochni ogłasza nabór do klasy I o profilu policyjnym.

Gwarantujemy:

– profesjonalne kształcenie z przedmiotów ogólnych przygotowujące do egzaminu maturalnego

– przedmioty rozszerzone: geografia, wiedza o społeczeństwie, język angielski

– drugi język obcy do wyboru: język niemiecki lub język rosyjski

– klasa objęta patronatem Komendy Powiatowej Policji w Bochni

– dodatkowy przedmiot: edukacja policyjna – zajęcia prowadzone prze praktyków, doświadczonych policjantów

– przygotowanie do egzaminu teoretycznego sprawnościowego dla kandydatów do Policji: wiedza o Policji, bezpieczeństwo publiczne i działania w sytuacjach kryzysowych, tor przeszkód, pomoc przedmedyczna, samoobrona i techniki interwencji, strzelectwo

– kurs ratownictwa medycznego

– wizyty zawodoznawcze i zajęcia praktyczne w Komendzie Policji

– nauka na pierwszą zmianę

– możliwość zakwaterowania w internacie

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 

klasa policyjna

Administrator