Bocheński Salon Literacki

Od 2 grudnia 2002 r. działa w naszej szkole Bocheński Salon Literacki

 

Głównym celem jego działalności jest rozwijanie zainteresowań literackich, muzycznych czy związanych z kabaretem lub tańcem. Popularność spotkań  z poezją wskazuje na fakt, że tego rodzaju zajęcia pozalekcyjne dają wiele możliwości młodym ludziom.

Uczniowie rozwijają swoje zdolności: recytatorskie, taneczne, wokalne, plastyczne, organizacyjne, a niektórzy z nich dopiero odkrywają swoje talenty. Publiczne występy przed dużym gronem widzów niewątpliwie przygotowują młodzież do zabierania głosu na forum, a tym samym do pełnienia różnych ról społecznych i obywatelskich w dorosłym życiu.

Realizacja podjętych zadań spotyka się z dużym uznaniem wśród uczniów, którzy chętnie w nich uczestniczą, wręcz zabiegają o możliwość udziału. Szansa, jaką otrzymują, by wziąć udział w tak dużym przedsięwzięciu, daje im wiele satysfakcji, sprawia, że czują się potrzebni i dowartościowani, w sposób pożyteczny spędzają swój wolny, pozalekcyjny czas.

Spotkania te podzielone są zawsze na dwie części. W pierwszej młodzież przedstawia program według przygotowanego wcześniej scenariusza na wybrany temat, natomiast w części drugiej uczniowie prezentują swoje dokonania literackie. Początkowo nieśmiało, dziś już bardzo odważnie prezentują swoje dokonania literackie. Wszystkie one zachwycają, ale bardzo wiele zadziwia nas głębią wyrazu, bogactwem środków artystycznych, dowcipem, trafnością spostrzeżeń.

Od października 2011 r. zmianie uległa pierwsza część spotkania. Rozpoczęliśmy cykl „Ludzie z pasją”.

Na kolejne zapraszamy lokalnych artystów, osoby uzdolnione, literacko, muzycznie, malarsko. Pragniemy poznawać i promować artystów z naszego środowiska.

Efektem dotychczasowych wieczorów z poezją są trzy tomiki poezji: „Zebrani w jednym miejscu” – 2004r., „Na ścieżce młodej poezji” – 2007r. oraz „Pod skrzydłami Orła Białego” – 2010r., w których znalazły się wiersze naszych uczniów, absolwentów i nauczycieli. Mamy nadzieję, że następne spotkania przyczynią się do wydania kolejnych zbiorów poezji.

W ramach spotkań z poezją w „Bocheńskim Salonie Literackim” odbyły się następujące wieczorki poetyckie:

 • 2 grudnia 2002 r.        „Barwy jesieni”
 • 22 stycznia 2003 r.      „Pójdźmy wszyscy do stajenki”
 • 26 lutego 2003 r.          „Miłość Ci wszystko wybaczy”
 • 21 maja 2003 r.            „Spotkanie z satyrą polityczną”
 • 10 grudnia 2003 r.      „Spotkanie z poezją K. I. Gałczyńskiego”
 • 24 lutego 2004 r.         „Miłość i jej różne oblicza”
 • 3 listopada 2004 r.       „Spotkanie z poezją Cz. Miłosza”
 • 8 marca 2005r.             „Miłość w poezji i piosence”
 • 12 maja 2005r.             „Jan Paweł II – świadek nadziei”
 • 7 lutego 2006r.             „Miłość niejednym językiem przemawia”
 • 28 lutego 2007 r.        „Magia obłoków – o twórczości Marka Grechuty”
 • 28 listopada 2007 r.    „Wspomnień czar”
 • 5 marca 2008 r.         „O kobietach i dla kobiet”
 • 28 maja 2008r.             „Będę z Tobą”
 • 26 listopada 2008 r.    „Nie bądź pewny, że czas masz…”
 • 11 marca 2009 r.        „ONA. ON. ONI. MY”.
 • 10 marca 2010 r.        „Jak wytrzymać ze współczesną kobietą”
 • 10 marca 2011r.         „Jej portret”
 • 26 października 2011r. „O Kapci w kapciach”
 • 11 grudnia 2012r.       „Tato, nie pij”
 • 7 marca 2012r.          „Sax-o-loco”
 • 20 lutego 2013r.         jubileuszowy „Przeżyjmy to jeszcze raz”