Dokumentacja

Wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów

Wnioski z Raportu z Ewaluacji Problemowej w II LO w Bochni

 RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ, listopad 2012

Zarządzanie

 II Liceum Ogólnokształcące Bochni

 Małopolski Kurator Oświaty
   Kuratorium Oświaty w Krakowie

 

Historia II Liceum Ogólnokształcącego w Bochni liczy dwanaście lat. Swoją działalność zainaugurowało we wrześniu 2000 roku po oddaniu inwestycji nowego kompleksu oświatowego z przeznaczeniem na szkołę ponadgimnazjalną oraz szkołę podstawową. Nawiązując do legendy związanej ze wzgórzem, na którym jest usytuowane, w 2003 roku szkoła przyjęła imię Orła Białego, opierając swoją pracę wychowawczą na poszanowaniu tradycji narodowych i patriotycznych oraz dziedzictwa kulturowego regionu.

Szkoła wyróżnia się bogatą ofertą edukacyjną, poszerzoną o zajęcia dodatkowe, m.in.: artystyczne, teatralne, dziennikarskie, sportowe, edukację filmową, medyczną, prawną, menadżerską, językową. Dodatkowym wzbogaceniem oferty jest realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE: „Dziesiąta Muza”, „Dorośli jutro”, „Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne” oraz projekt „O–Twórz się”, który stwarza uczniom możliwość pracy w sześciu sekcjach: artystyczno-manualnej, teatralnej, kabaretowej, taneczno-wokalnej, filmowej, dziennikarskiej.

Przy realizacji projektów współpracuje z Uniwersytetem Jagiellońskim i Uniwersytetem Rzeszowskim, jest szkołą ćwiczeń dla Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Liceum otwarte jest na wdrażanie nowatorskich rozwiązań. Realizuje programową innowację pedagogiczną z zakresu fizyki i astronomii oraz literacką innowację pedagogiczną „Bocheński salon literacki”, w ramach którego od kilku lat odbywają się spotkania poetyckie i wydawane są tomiki poezji młodych twórców.

Dyrektor szkoły wdraża systemowe i skuteczne działania w ramach nadzoru pedagogicznego, inspiruje nauczycieli do sukcesywnego doskonalenia warsztatu pracy, efektywnej pracy zespołowej oraz otwartości na potrzeby uczniów i aspiracje rodziców. Szkoła jest przyjazna każdemu uczniowi, stwarza im optymalne warunki na osiąganie sukcesów na miarę indywidualnych możliwości.

Jest wyróżniona certyfikatem „Szkoły wychowującej”.

WNIOSKI