Grono Pedagogiczne

Dyrektor

mgr Edyta Mierzwińska

Wicedyrektor

mgr Małgorzata Waśniowska

Nauczyciele II Liceum Ogólnokształcącego w Bochni

mgr Beata Kołodziej
mgr Magdalena Gołdas

mgr Katarzyna Matras

mgr Aneta Kubas-Ćwierz

mgr Ewa Czajkowska

mgr inż. Beata Czajer
mgr Edyta Mierzwińska
mgr Karolina Noskowiak
mgr Katarzyna Sarlej – Bieżychudek
mgr Anna Serafin
mgr Piotr Rąpała
mgr Joanna Kliś

mgr Elzbieta Mazur – Zagórska

mgr Karolina Noskowiak

mgr Małgorzata Krzyżak

mgr Jerzy Noskowiak

mgr Ewa Czajkowska

mgr Ewa Czajkowska

mgr Małgorzata Krzyżak

mgr Jerzy Noskowiak

mgr Cezary Zwierniak

mgr Maria Szcząchor

mgr Anna Kukla
mgr Małgorzata Waśniowska
mgr Paulina Wnęk-Studzińska

 mgr Magdalena Krawczyk

mgr Agnieszka Leśniak

mgr Katarzyna Czekaj

dr Agnieszka Wojtoń

mgr Joanna Zwierniak

mgr Aneta Zagata

mgr Katarzyna Czekaj

 mgr Agnieszka Różyńska

mgr Magdalena Krawczyk

mgr Miron Zagórski

ks. mgr Mateusz Duda

ks. Adrian Fyda

mgr Marian Gawęda
mgr Witold Jodłowski

mgr Edyta Sikorska

mgr Marcin Leśniak

mgr Beata Kołodziej

mgr Elżbieta Zagórska

mgr Maria Włudyka

mgr Magdalena Gołdas

mgr Maria Sula-Morys

MUZYKA