Grono Pedagogiczne

Dyrekcja

mgr Edyta Mierzwińska

Nauczyciele II Liceum Ogólnokształcącego w Bochni

mgr Beata Kołodziej
mgr Magdalena Gołdas

mgr inż. Beata Czajer
mgr Edyta Mierzwińska
mgr Karolina Noskowiak
mgr Katarzyna Sarlej – Bieżychudek

mgr Elzbieta Mazur – Zagórska

mgr Karolina Noskowiak

mgr Agnieszka Kręc

mgr Małgorzata Krzyżak

mgr Agnieszka Kręc

mgr Ewa Czajkowska

mgr Małgorzata Krzyżak

mgr Anna Kukla
mgr Małgorzata Waśniowska

 mgr Magdalena Krawczyk

mgr Katarzyna Czekaj

dr Agnieszka Wojtoń

mgr Joanna Zwierniak

mgr Aneta Zagata

mgr Katarzyna Czekaj

mgr Magdalena Gołdas

 mgr Agnieszka Różyńska

mgr Katarzyna Czekaj

mgr Bożena Kupiec

mgr Agnieszka Kręc

ks. mgr Mateusz Duda

mgr Marian Gawęda
mgr Witold Jodłowski

mgr Beata Kołodziej

mgr Elżbieta Zagórska

mgr Maria Włudyka

Dyrekcja