Odpowiedzialność nieletnich w świetle prawa

Odpowiedzialność nieletnich w świetle prawa

W poniedziałek 18 grudnia br. uczniowie klasy 1a i 1b mieli możliwość spotkania się z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Bochni, p. Grzegorzem Majem oraz Michałem Bajdą. Spotkanie poświęcone było odpowiedzialności nieletniech w świetle prawa oraz przestępstwom związanym
z cyberprzemocą, m. in. z sextingiem. Policjanci uwrażliwiali młodzież na ostrożność w podejmowanych działaniach i na konieczność przewidywania skutków swoich decyzji. Omawiana problematyka poparta była licznymi przykładami z bogatego doświadczenia w pracy policyjnej.

Administrator