Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej – etap szkolny

konkurs biblijny Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej – etap szkolny

10 marca odbył się etap szkolny Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej. Zmagania dotyczyły Księgi Ezechiela i Ewangelii św. Jana. Spośród 15 uczestników do etapu rejonowego zakwalifikowały się trzy osoby: Oliwia Styc, Natalia Włodarczyk i Jakub Noskowiak z klasy IA.
Laureatom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Administrator