Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory”

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory”

W czwartek 09 listopada 2017 r. uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego im. Orła Białego w Bochni wzięli udział w pierwszym  etapie II edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym Wybieram Wybory – Wybory Samorządowe. Konkurs, organizowany przez Państwową Komisję Wyborczą i Krajowe Biuro Wyborcze, jest skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Jego celem jest upowszechnianie wiedzy na temat prawa wyborczego – w szczególności dotyczącego wyborów samorządowych, propagowanie idei udziału w tych wyborach oraz świadomego uczestnictwa w procesie wyborczym. Zakres przedmiotowy Konkursu obejmuje zagadnienia z zakresu prawa wyborczego, określone w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. poz. 112, z późn. zm.) natomiast zakres tematyczny pytań obejmuje działy I i II oraz VII – IX Kodeksu wyborczego – zawierające przepisy wstępne, zapisy o organach wyborczych oraz przepisy dotyczące wyborów do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego, wyborów wójta, burmistrza i prezydenta miasta, a także przepisy karne. Podczas trwania konkursu Komisji Konkursowej w składzie: Pani Małgorzata Krzyżak – nauczyciel wiedzy o społeczeństwie, Pani Katarzyna Rzepecka – pedagog szkolny, towarzyszyła Pani Edyta Groblicka-Kuc – przedstawiciel Delegatury KBW w Tarnowie,  sekretarz Urzędu Miasta Bochnia.

Uczniowie, którzy podjęli trud przygotowań do konkursu i reprezentowali naszą społeczność podczas jego trwania to: Dagmara Noworolska 1B, Karolina Noworolska 1B, Daria Nowotny 2A, Klaudia Dziedzic 3A,  Paulina Sroka 3A, Daniel Bieżychudek 3A, Jakub Gicala 2A, Filip Kwiecień 1B, Kacper Żurawski 2A.

Wyniki etapu szkolnego ogłoszone będą 16 listopada 2017 r.

Opracowała : Małgorzata Krzyżak, nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie

Link do zdjęć

Administrator