Opieka stomatologiczna

Zgodnie z ustawą o opiece zdrowotnej nad uczniami, która weszła w życie  12 sierpnia 2019 r., organ prowadzący szkołę  zawarł porozumienie w sprawie udostępniania gabinetu stomatologicznego z SPMZOZ z siedzibą : ul. Floris 16, 32-700 Bochnia

Porozumienie oraz godziny przyjęć stomatologów