Patriotycznie w II Liceum Ogólnokształcącym

Patriotycznie w II Liceum Ogólnokształcącym

W Tłusty Czwartek odbył się po raz pierwszy konkurs Poezji Patriotycznej XIX i XX wieku. Adresami tego poetyckiego przedsięwzięcia byli uczniowie klas siódmych szkół podstawowych i gimnazjów powiatu bocheńskiego. W sumie wystąpiło 9 uczestników z różnych szkół. Zakres tematyczny był dość szeroki i urozmaicony. Publiczność miała możliwość wysłuchać recytacji „Reduty Ordona” A. Mickiewicza, „Alarmu” A. Słonimskiego czy „Gawędy  o miłości ziemi ojczystej W. Szymborskiej. Recytacje wierszy oceniało jury w składzie: Aneta Kubas-Ćwierz, Katarzyna Matras- nauczyciele języka  polskiego i kierownik Biblioteki Pedagogicznej w Bochni – Magdalena Szczeblewska.

Organizatorzy konkursu – panie Beata Kołodziej i  Elżbieta Zagórska zadbały też aby uczestnicy mieli okazję osłodzić sobie  te momenty stresujące. Uczniowie kosztowali słodkości różnego rodzaju przy akompaniamencie i śpiewie naszego znanego już wszystkim chórku z klasy II A. Po burzliwych naradach jury przyznało następujące miejsca.

Zwycięzcą okazał się Filip Gościński ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Bochni, drugie miejsce zajęła Julia Wrona z Gimnazjum nr 1 a trzecie Wiktoria Pająk z V Gimnazjum MCE w Bochni. Jury przyznało też wyróżnienie dla Anny Zagórskiej  uczennicy Szkoły Podstawowej w Dąbrowicy.

Zwycięzcom i uczestnikom serdecznie dziękujemy i gratulujemy.

Link do zdjęć

Administrator