Patriotyzm na miarę XXI wieku – Forum Samorządów Uczniowskich

Dnia 29.10.2018 r o godzinie 10:00 w II Liceum Ogólnokształcącym w Bochni  odbyło się Forum Samorządów Uczniowskich powiatu bocheńskiego pod hasłem: „Patriotyzm na miarę XXI wieku”. Celem spotkania było propagowanie postaw patriotycznych wśród młodzieży, ale w innej, radosnej formie.

Pierwszym elementem spotkania, była prelekcja o czasach, kiedy Polska powracała na mapy Europy, którą przygotowali członkowie Projektu Rekonstrukcyjnego „Rosja w ogniu”. Grupa ta zajmuje się odtwarzaniem formacji z czasów I wojny światowej i Wojny polsko – bolszewickiej, głównie rosyjskich, ale nie tylko (tym razem członkowie Projektu wystąpili w mundurach legionowym, pruskim i austrowęgierskim).

Rok 2018 to czas, w którym świętujemy 100. rocznice zakończenia I wojny światowej i odzyskania przez Polskę niepodległości. Ale przy tej okazji warto także spojrzeć dalej w przeszłość, gdyż to co udało się osiągnąć jesienią 1918 roku, to wynik dążeń kilku pokoleń Polaków. Dlatego też opowieść o tym, co wydarzyło się przed 100 laty rozpoczęła się
o wiele wcześniej, a mianowicie od przypomnienia historii prób ocalenia od upadku Rzeczpospolitej Szlacheckiej. Następnie, przez historię Powstań Narodowych w XIX wieku dotarliśmy do roku 1914 i „Wielkiego wybuchu” w Europie. Podczas prelekcji omówione zostały koncepcje walki zbrojnej, ale także politycznej o Sprawę Polską. Oczywiście wydarzenia roku 1918 nie były ostatnim punktem wykładu – następnie omówiona została walka o granice II RP. Ostatnim, najbardziej „luźnym” punktem, było omówienie umundurowania, wyposażenia i uzbrojenia armii krajów zaborczych oraz odrodzonego Wojska Polskiego. Każdy z przywiezionych elementów umundurowania mógł być dokładnie obejrzany i przymierzany. Największym zainteresowaniem cieszyło się oczywiście uzbrojenie.

Kolejnym elementem spotkania były testy historyczne wzorowane na znanych i lubianych teleturniejach telewizyjnych takich jak: „Kocham Cię Polsko”, „Jaka to melodia” oraz „Koło fortuny”, dzięki czemu w atrakcyjnej i nieco innej formie sprawdzona została wiedza uczestników na temat Niepodległej Polski.

Następnie uczniowie „zmierzyli” się z krzyżówkami patriotycznymi, jak również mieli za zadanie przygotować życzenia dla Polski w formie graficznej, z czym poradzili sobie bezbłędnie.

Świętowanie tak ważnej rocznicy nie mogło obejść się bez tortu, którego degustacja przy dźwiękach patriotycznych melodii w nowoczesnych wersjach zakończyła spotkanie w ramach Forum Samorządów Uczniowskich, którego organizatorem była: Dyrektor II LO – Edyta Mierzwińska, opiekun samorządu II LO Katarzyna Sarlej-Bieżychudek oraz pedagog II LO- Maria Włudyka, a aktywnymi uczestnikami przedstawiciele wszystkich bocheńskich szkół ponadgimnazjalnych.

Link do zdjęć

Administrator