Pielgrzymka maturzystów do Częstochowy

Pielgrzymka maturzystów do Częstochowy

W środę  24 kwietnia klasy trzecie wzięły udział w pielgrzymce do Częstochowy. Na dwa dni przed zakończeniem roku szkolnego i dwa tygodnie przed pierwszym egzaminem maturalnym prosili o wstawiennictwo i opiekę Maryję w największym narodowym sanktuarium. Dwa najważniejsze punkty tej pielgrzymki to droga krzyżowa na jasnogórskich wałach i Msza św. w kaplicy Matki Bożej. Młodzieży towarzyszyły wychowawczynie: Anna Kukla i Małgorzata Waśniowska, pani Dyrektor Ewa Rachfalik oraz ks. Mateusz Duda

Administrator