Podziękowanie od SU dla Dyrekcji, Nauczycieli i Pracowników szkoły