plakat PPP – wsparcie dla dzieci i młodzieży

Zgodnie z wytycznymi Ministra Edukacji i Nauki w okresie ferii zimowych Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bochni umożliwia skorzystanie z dodatkowego wsparcia dzieci i młodzieży w formie konsultacji telefonicznych.

Z takiej pomocy mogą skorzystać dzieci i młodzież z publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych z powiatu bocheńskiego od poniedziałku do piątku w godzinach 09.00-16.00.

Prosimy o kontakt z sekretariatem tel. (14) 612 36 91, 691 494 436, który zarejestruje zgłoszenie, a wybrany specjalista (psycholog, pedagog) podejmie rozmowę w tym samym dniu w godzinach wyznaczonego dyżuru.

Administrator