Regulamin Rekrutacji dla Gimnazjalistów

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2019/2020

  1. W naszej szkole będą pracowały dwie odrębne komisje rekrutacyjne. Jedna dla uczniów po szkole gimnazjalnej, a druga dla uczniów po szkole podstawowej.
  2. Uczniowie po szkole podstawowej i po szkole gimnazjalnej będą uczyli się w osobnych klasach i będą realizowali inne programy.
  3. Uczniowie podejmujący naukę w 2019 r. w szkołach ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych będą mieli zagwarantowane takie same warunki rekrutacji, jak w latach ubiegłych.

Uczniowie będą rejestrowali  się w systemie rekrutacji elektronicznej poprzez wejście na adres:

https://malopolska.edu.com.pl/

 

 

TERMINY DLA GIMNAZJALISTÓW

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas I publicznych szkół dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum, tj.: dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego, dotychczasowego czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2019/2020.

 

SZKOLNY REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. ORŁA BIAŁEGO w BOCHNI

na rok szkolny 2019/2020 dla absolwentów dotychczasowych gimnazjów