REKRUTACJA 2020/2021

Szanowni Państwo!
Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021
będzie przeprowadzane w nowych terminach, które zostaną podane do publicznej wiadomości przez Ministra Edukacji Narodowej. Będziemy o tym informować zaraz po pojawieniu się tej wiadomości.
Jednocześnie informujemy, że oferta edukacyjna szkół ponadpodstawowych zostanie opublikowana w dniu 11 maja na stronie https://malopolska.edu.com.pl/kandydat/
Wtedy też możliwe będzie jej przeglądanie (bez możliwości logowania).
Logowanie i rejestracja wniosków kandydatów w systemie będą możliwe w terminie określonym w nowym harmonogramie rekrutacji, który zostanie podany przez MEN.

Administrator