Rekrutacja

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2019/2020

  1. W naszej szkole będą pracowały dwie odrębne komisje rekrutacyjne. Jedna dla uczniów po szkole gimnazjalnej, a druga dla uczniów po szkole podstawowej.
  2. Uczniowie po szkole podstawowej i po szkole gimnazjalnej będą uczyli się w osobnych klasach
    i będą realizowali inne programy.
  3. Uczniowie podejmujący naukę w 2019 r. w szkołach ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych będą miały zagwarantowane takie same warunki rekrutacji, jak w latach ubiegłych.

Terminy rekrutacji zostaną podane, gdy ukaże się zarządzenie Małopolskiego Kuratora Oświaty.

Uczniowie rejestrują  się w systemie rekrutacji poprzez wejście na adres:

https://malopolska.edu.com.pl/Kandydat/kseon.php