Regulamin Rekrutacji dla Ósmoklasistów

      

 

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

  1. Kandydaci dokonują rejestracji w Systemie na stronie https://malopolska.edu.com.pl/Kandydat i składają podania o przyjęcie w terminie
    od 11 maja do 23 czerwca 2020 r.
  2. Kandydaci, dla których II LO jest szkołą pierwszego wyboru dostarczają następujące dokumenty:
  • podanie wygenerowane przez System
  • dwie fotografie z imieniem i nazwiskiem na odwrocie,
  • zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów

 

TERMINY DLA ÓSMOKLASISTÓW

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, tj.: liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły I stopnia i klasy wstępnej, o której mowa w art. 25 ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2020/2021

 

SZKOLNY REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. ORŁA BIAŁEGO w BOCHNI

na rok szkolny 2020/2021 dla absolwentów szkół podstawowych