Regulamin Rekrutacji na Ósmoklasistów

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2019/2020

  1. W naszej szkole będą pracowały dwie odrębne komisje rekrutacyjne. Jedna dla uczniów po szkole gimnazjalnej, a druga dla uczniów po szkole podstawowej.
  2. Uczniowie po szkole podstawowej i po szkole gimnazjalnej będą uczyli się w osobnych klasach i będą realizowali inne programy.
  3. Uczniowie podejmujący naukę w 2019 r. w szkołach ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych będą mieli zagwarantowane takie same warunki rekrutacji, jak w latach ubiegłych.

Uczniowie będą rejestrowali  się w systemie rekrutacji elektronicznej poprzez wejście na adres:

https://malopolska.edu.com.pl/

 

TERMINY DLA ÓSMOKLASISTÓW

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, tj.: czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum, branżowej szkoły I stopnia i klasy wstępnej, o której mowa w art. 25 ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2019/2020.

 

 

SZKOLNY REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. ORŁA BIAŁEGO w BOCHNI

na rok szkolny 2019/2020 dla absolwentów szkół podstawowych