Ważne terminy

Ważne terminy dla Ósmoklasistów!

Drogi Ósmoklasisto!

Przed Tobą ważna decyzja. Wybór szkoły ponadpodstawowej nie jest łatwy, ale skoro znalazłeś się na tej stronie, to znaczy, że rozważasz podjęcie nauki w II Liceum Ogólnokształcącym, a to dowodzi, że zmierzasz we właściwym kierunku.

W okresie rekrutacji w naszej szkole dyżur będzie pełnić Komisja Rekrutacyjna. Jeżeli będziesz potrzebować pomocy technicznej w obsłudze Systemu lub informacji na temat oferty edukacyjnej II LO – zapraszamy!

Chętnie rozwiejemy wszelkie Twoje wątpliwości i odpowiemy na nurtujące Cię pytania!

  1. Kandydaci dokonują rejestracji w Systemie na stronie www.malopolska.edu.com.pl/Kandydat i składają wydrukowane podania o przyjęcie w terminie od 15 czerwca do 10 lipca 2020 r.
  2. Kandydaci, dla których II LO jest szkołą pierwszego wyboru dostarczają następujące dokumenty: podanie wygenerowane przez System, podpisane przez kandydata i rodzica/opiekuna prawnego, życiorys, dwie fotografie z imieniem i nazwiskiem na odwrocie, zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów.

Terminy rekrutacji:

  1. od 15 czerwca do 10 lipca 2020 r. – rejestracja w Systemie i złożenie dokumentów wymienionych w pkt.2 powyżej, w siedzibie Szkoły,
  2. od 26 czerwca do 10 lipca 2020 r. do godz. 15.00 – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
  3. od  31 lipca do 4 sierpnia 2020 r. godz. 15.00 – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zmiana szkół do których kandyduje
  4. 12 sierpnia 2020 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia,
  5. od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej,
  6. 19 sierpnia 2020 r. do godz. 14.00– podanie do publicznej wiadomości przez szkolną komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.

 

Ósmoklasisto! Wybierz mądrze, wybierz dobrze, wybierz NAS!