Ważne terminy

Ważne terminy dla Gimnazjalistów!

Drogi Gimnazjalisto!

Przed Tobą ważna decyzja. Wybór szkoły ponadgimnazjalnej nie jest łatwy, ale skoro znalazłeś się na tej stronie, to znaczy, że rozważasz podjęcie nauki w II Liceum Ogólnokształcącym, a to dowodzi, że zmierzasz we właściwym kierunku.

W okresie rekrutacji w naszej szkole dyżur będzie pełnić Komisja Rekrutacyjna. Jeżeli będziesz potrzebować pomocy technicznej w obsłudze Systemu lub informacji na temat oferty edukacyjnej II LO – zapraszamy!

Chętnie rozwiejemy wszelkie Twoje wątpliwości i odpowiemy na nurtujące Cię pytania!

 

 1. Kandydaci dokonują rejestracji w Systemie na stronie www.malopolska.edu.com.pl/Kandydat i składają wydrukowane podania o przyjęcie
  w terminie od 23 kwietnia do 11 czerwca 2018 r.
 2. Kandydaci, dla których II LO jest szkołą pierwszego wyboru dostarczają następujące dokumenty:
 3. podanie wygenerowane przez System, podpisane przez kandydata i rodzica/opiekuna prawnego,
 4. życiorys,
 5. dwie fotografie z imieniem i nazwiskiem na odwrocie,
 6. orzeczenie lekarskie stwierdzające możliwość podjęcia nauki w wybranym typie szkoły,
 7. zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów.

 

Terminy rekrutacji:

 1. od 23 kwietnia do 11 czerwca 2018 r. – rejestracja w Systemie i złożenie dokumentów wymienionych w pkt.2 powyżej, w siedzibie Szkoły,
 2. od 22 czerwca do 26 czerwca 2018 r. – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
 3. 29 czerwca 2018 r. godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia,
 4. do 9 lipca 2018 r. potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum
  i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej,
 5. 10 lipca 2018 r. godz. 12.00– podanie do publicznej wiadomości przez szkolną komisję rekrutacyjną list   przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.

 

 

Gimnazjalisto! Wybierz mądrze, wybierz dobrze, wybierz NAS!