Terminy rekrutacji

Ważne terminy dla Ósmoklasistów!

Drogi Ósmoklasisto!

Przed Tobą ważna decyzja. Wybór szkoły ponadpodstawowej nie jest łatwy, ale skoro znalazłeś się na tej stronie, to znaczy, że rozważasz podjęcie nauki w II Liceum Ogólnokształcącym, a to dowodzi, że zmierzasz we właściwym kierunku.

W okresie rekrutacji w naszej szkole dyżur będzie pełnić Komisja Rekrutacyjna. Jeżeli będziesz potrzebować pomocy technicznej w obsłudze Systemu lub informacji na temat oferty edukacyjnej II LO – zapraszamy!

Chętnie rozwiejemy wszelkie Twoje wątpliwości i odpowiemy na nurtujące Cię pytania!

  1. Kandydaci dokonują rejestracji w Systemie na stronie www.malopolska.edu.com.pl/Kandydat i składają wydrukowane podania o przyjęcie w terminie od 17 maja do 21 czerwca 2021 r.
  2. Kandydaci, dla których II LO jest szkołą pierwszego wyboru dostarczają następujące dokumenty: podanie wygenerowane przez System, podpisane przez kandydata i rodzica/opiekuna prawnego, życiorys, dwie fotografie z imieniem i nazwiskiem na odwrocie, zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów.

Terminy rekrutacji:

  1. od 17 maja do 21 czerwca 2021 r. – rejestracja w Systemie i złożenie dokumentów wymienionych w pkt.2 powyżej, w siedzibie Szkoły,
  2. od 25 czerwca do 14 lipca 2021 r. do godz. 15.00 – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i  o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje
  3.  22 lipca 2021 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia,
  4. od 23 lipca do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej,
  5. 2 sierpnia 2021 r. do godz. 14.00– podanie do publicznej wiadomości przez szkolną komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.

 

Ósmoklasisto!

Wysoko i dumnie jak Orzeł…

Poleć z nami! Poleć nas!