Ważne terminy

Ważne terminy dla Gimnazjalistów i Ósmoklasistów!

Drogi Gimnazjalisto! Drogi Ósmoklasisto!

Przed Tobą ważna decyzja. Wybór szkoły ponadgimnazjalnej nie jest łatwy, ale skoro znalazłeś się na tej stronie, to znaczy, że rozważasz podjęcie nauki w II Liceum Ogólnokształcącym, a to dowodzi, że zmierzasz we właściwym kierunku.

W okresie rekrutacji w naszej szkole dyżur będzie pełnić Komisja Rekrutacyjna. Jeżeli będziesz potrzebować pomocy technicznej w obsłudze Systemu lub informacji na temat oferty edukacyjnej II LO – zapraszamy!

Chętnie rozwiejemy wszelkie Twoje wątpliwości i odpowiemy na nurtujące Cię pytania!

 

 1. Kandydaci dokonują rejestracji w Systemie na stronie www.malopolska.edu.com.pl/Kandydat i składają wydrukowane podania o przyjęcie
  w terminie od 25 kwietnia do 10 czerwca 2019 r.
 2. Kandydaci, dla których II LO jest szkołą pierwszego wyboru dostarczają następujące dokumenty:
 3. podanie wygenerowane przez System, podpisane przez kandydata i rodzica/opiekuna prawnego,
 4. życiorys,
 5. dwie fotografie z imieniem i nazwiskiem na odwrocie,
 6. orzeczenie lekarskie stwierdzające możliwość podjęcia nauki w wybranym typie szkoły,
 7. zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów.

 

Terminy rekrutacji:

 1. od 25 kwietnia do 10 czerwca 2019 r. – rejestracja w Systemie i złożenie dokumentów wymienionych w pkt.2 powyżej, w siedzibie Szkoły,
 2. od 21 czerwca do 25 czerwca 2019 r. – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
 3. 28 czerwca 2019 r. godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia,
 4. do 9 lipca 2019 r. potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej,
 5. 10 lipca 2019 r. godz. 12.00– podanie do publicznej wiadomości przez szkolną komisję rekrutacyjną list   przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.

 

 

Gimnazjalisto! Ósmoklasisto! Wybierz mądrze, wybierz dobrze, wybierz NAS!