Spot promujący szkoły w powiecie

Spot promujący szkoły w powiecie

To nietypowe ujęcie tematu, ale bardzo zamierzone. Masowość informacji jaka trafia do młodego człowieka sprawia, że w dzisiejszych czasach trzeba trochę odbiegać od pewnego schematu, równocześnie zwracając na siebie uwagę. Wybór szkoły jest ważną decyzją i myślę, że tą powagę też w pewien sposób udaje się w tym krótkim filmiku pokazać. Sądzę, że dział promocji stanął na wysokości zadania i film spotka się z pozytywnym odbiorem wśród młodzieży oraz zwróci uwagę na szkoły w powiecie bocheńskim, a mamy naprawdę dobre placóki o wysokim poziomie kształcenia-mówi Ludwik Węgrzyn, starosta bocheński
W spocie wystąpili tak jak w latach ubiegłych uczniowie bocheńskich szkół: Patrycja Pacholik uczennica Liceum Sportowego w Zespole Szkół Nr 1, Patryk Górszczyk uczeń Technikum Logistyki w Zespole Szkół Nr 1, Damian Włodarczyk uczeń Technikum Geodezyjnego w Zespole Szkół Nr 2, Sławomir Jarosz uczeń Technikum Budownictwa w Zespole Szkół
Nr 2, Arkadiusz Stary uczeń Technikum Budownictwa w Zespole Szkół Nr 2, Dominik Surma uczeń Technikum Budownictwa w Zespole Szkół Nr 2, Emilia Stano uczennica Technikum Hotelarstwa w Zespole Szkół Nr 3, Aleksandra Substelna – uczennica technikum żywienia i usług gastronomicznych w Zespole Szkół Nr 3, Katarzyna Kulińska – uczennica technikum ekonomicznego w Zespole Szkół Nr 3 oraz Maciej Kurek – uczeń Technikum żywienia i usług gastronomicznych
w Zespole Szkół Nr 3.

Przedstawiony film jest elementem kampanii promocyjnej szkół ponadgimnazjalnych prowadzonej przez Wydział Oświaty
i Promocji, który wspólnie ze szkołami walczy na wielu płaszczyznach o nowych uczniów. W każdej ze szkół odbywają się dni otwarte, podczas których młodzież może naocznie przekonać się do danej szkoły.Wydano również Informator Gimnazjalisty, który został rozdystrybuowany wśród uczniów klas trzecich gimnazjów. Publikacja zawiera najważniejsze informacje przydatne młodemu człowiekowi w poszukiwaniu drogi swojej dalszej kariery. Artykuły w prasie i Internecie to kolejny element promocji szkół. Poszczególne szkoły wyjeżdżają także na spotkania edukacyjne, zaś punktem kulminacyjnym jest premiera spotu podczas Giełdy Informacji Zawodowej. Cała kampania ma na celu przekonanie młodych ludzi, żeby podążali za swoim sercem i uczyli się w powiecie bocheńskim.

Bardzo dziękujemy uczniom oraz wszystkim pozostałym osobom, które wzięły udział w spocie jak również przyczyniły się do powstania tej produkcji :

Krystynie Hamudzie, Łukaszowi Pazdalskiemu, Mała Czarna Bistro, Werner Kenkel sp. z o.o., PUH DOMAX z Boronowa, Anecie Krysiak Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 w Bochni oraz Komendzie Powiatowej Policji w Bochni.

ZOBACZ SPOT PROMUJĄCY SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE POWIATU BOCHEŃSKIEGO:

https://youtu.be/LNbZTIWqW6I

Szczegółowe informacje dotyczące szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Poiwat Bocheński znajdują się na stronie www.bochnia.edu.pl

Administrator