Spotkanie profilaktyczne

We wtorek 19 grudnia br. odbyło się spotkanie profilaktyczne dla uczniów klas 2 i 3

z Joanną Czechowską.

Joanna Czechowska jest absolwentką Wyższej Szkoły Policyjnej w Szczytnie, magistrem Akademii Pedagogicznej w Krakowie, pracownikiem Akademii Ignatianum w Krakowie doświadczoną policjantką, specjalizującą się w zagrożeniach dotyczących młodzieży.

Jest rozpoznawana przez młodzież dzięki udziałowi w Programie telewizji TVN W11 Wydział Śledczy. Przeprowadziła szereg wykładów w szkołach średnich na terenie woj. śląskiego, małopolskiego, ma doświadczenie w pracy z młodzieżą.

Prelegentka zaprezentowała na początku krótko ofertę edukacyjną uczelni Ignatianum, następnie przedstawiła współczesne zagrożenia, na które narażeni są młodzi ludzie.

Spotkanie dla klas 2 poświęcone było tematyce związanej z Cyberperzmocą, natomiast uczniowie klasy 3 realizowali temat: Narkotyki, dopalacze – dlaczego nie brać. Młodzież miała możliwość zadawania pytań związanych z omawianą problematyką a także ze specyfiką pracy policyjnej. Nie zabrakło też pytań związanych z pracą p. Joanny w telewizji.

 

Administrator