Sukces ucznia – Daniela Bieżychudka

Sukces ucznia – Daniela Bieżychudka

Uczeń II Liceum Ogólnokształcącego im. Orła Białego w Bochni –  Daniel Bieżychudek uczący się w klasie 3A (przedmioty rozszerzone: wiedza o społeczeństwie, historia, język angielski) odniósł sukces i jako jeden z 9 osób przystępujących do etapu szkolnego Konkursu, zakwalifikował się do etapu wojewódzkiego II edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory”. Ze 108 uczniów, którzy przystąpili do etapu szkolnego II edycji Konkursu „Wybieram Wybory, 7 uczniów zostało zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego Konkursu, w tym Daniel Bieżychudek !!!

            Wyniki etapu szkolnego zostały opublikowane w dniu 16 listopada 2017 r. na stronie internetowej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Tarnowie: http://tarnow.kbw.gov.pl

Konkurs, organizowany przez Państwową Komisję Wyborczą i Krajowe Biuro Wyborcze, jest kierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych a jego celem jest upowszechnianie wiedzy na temat prawa wyborczego – w szczególności dotyczącego wyborów samorządowych, propagowanie idei udziału w tych wyborach oraz świadomego uczestnictwa w procesie wyborczym.

W drugim etapie, który odbywać się będzie na szczeblu wojewódzkim, uczestnicy konkursu będą pisali pracę na jeden z trzech tematów:

 

  1. Istota i funkcje samorządu terytorialnego, a system wyborczy (większościowy, czy proporcjonalny);
  2. Wybory do organów samorządu terytorialnego w II Rzeczypospolitej;
  3. Udział władzy sądowniczej w organizacji i przeprowadzaniu wyborów do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wyborów wójtów (burmistrzów, prezydentów miast).

 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w Konkursie.

 

Opracowała : Małgorzata Krzyżak, nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie

Administrator