W II LO z ortografią za pan brat

W zeszłym roku naszym dwóm uczennicom udało się dojść do etapu wojewódzkiego, który odbył się w Krakowie. Muszę zaznaczyć, że rok temu dyktando obejmowało trzy etapy: szkolny, rejonowy(Tarnów) i wojewódzki.IV edycja Małopolskiego Dyktanda Niepodległościowego w roku szkolnym 2016/2017 miała nieco inną formułę tj. obowiązywał tylko etap szkolny i po weryfikacji specjalnej komisji konkursu – wojewódzki. W naszej szkole 4 października dyktando pt. „Halo, halo, tu Polskie Radio….” pisało 15 uczniów. Do kolejnego etapu dostały się wszystkie osoby, ponieważ uzyskały co najmniej 65% punktów czyli już 70. Każdy uczestnik ma do zdobycia aż 100 pkt.

Po weryfikacji, sprawdzeniu jeszcze przez komisję konkursu zakwalifikowały się nasze trzy dzielne dziewczyny: po raz pierwszy Gabrysia Szydłowska z klasy IA, Monika Longa z klasy IIIA i po raz już drugi Klaudia Papkiewicz z IIC.Etap wojewódzki miał miejsce 28 października w Krakowie. Startowało w nim 65 uczniów z różnych szkół ponadgimnazjalnych województwa małopolskiego. Niestety zabrakło naszym dziewczynom szczęścia, ponieważ nie zostały laureatkami dyktanda. A były tak blisko. Brakło im dosłownie 6,5 punktu. Jury wyłoniło 15 laureatów IV Małopolskiego Dyktanda Niepodległościowego „ Po polsku o historii”. Jako koordynator tego konkursu ortograficznego o historii w naszym liceum chciałabym podziękować wszystkim uczestnikom za podjęcie walki na polu ortograficznym i za ogromne zaangażowanie i kibicowanie swoim koleżankom a także pani Elżbiecie Zagórskiej za wspaniałą współpracę, zresztą już też trzyletnią. Nic nie pozostało jak poczekać i podszkolić się jeszcze bardziej w ortografii polskiej do V edycji tego jakże wspaniałego i patriotycznego przedsięwzięcia.

Dziękuję

Beata Kołodziej

Link do zdjęć

Administrator