Warsztaty języka migowego

Warsztaty języka migowego

Na przełomie listopada i grudnia panie mgr Anna Michalczyk i mgr Natalia Malik (doktorantki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie) przeprowadziły wśród uczniów badania dotyczące stereotypów i mitów dotyczących osób niepełnosprawnych. Natomiast 18 stycznia omówiły wyniki badań i przedstawiły najciekawsze wnioski dotyczące postrzegania osób niepełnosprawnych w społeczeństwie. Drugą część zajęć poświęciły na warsztaty języka migowego, w trakcie których uczniowie klas (3a,3b,2a,1a,2a i 1b) poznali alfabet, nauczyli się podstawowych zwrotów, powitań oraz zdań w języku migowym.

Link do zdjęć

Administrator