Warsztaty partnerstwa Stowarzyszenia Bochnia-Saarlouis

Warsztaty partnerstwa Stowarzyszenia Bochnia-Saarlouis

Europa bez granic, wzajemne zrozumienie, wybaczenie win z przeszłości i nienawiść jako motor napędowy wybuchu wojen światowych, to zagadnienia wokół których prof. Arkadiusz Stempin budował swój wykład w ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Partnerskie Bochnia Saarlouis, dofinansowanego przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Profesor Arkadiusz Stempin, historyk, publicysta, watykanista, wykładowca na uniwersytecie we Freiburgu, komentator wydarzeń na politycznej arenie międzynarodowej, często przebywa w Krakowie, współpracuje z Fundacją polsko-niemiecką, która dofinansowała projekt Stowarzyszenia.

Przebywająca w Bochni 17 osobowa delegacja z zaprzyjaźnionego Powiatu Saarlouis, zaproszeni goście oraz uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego, będącego gospodarzem wydarzenia, mieli możliwość poznania mniej znanych faktów, wspomnień oraz fragmentów wywiadów z osobami ocalałymi z zawieruchy wojennej. Wspólnie przeplatające się losy Polaków i Niemców, odwieczne sąsiedztwo naznaczone uprzedzeniami i dzisiejszy obraz siedzących przy jednym stole przedstawicieli obu narodów, deklarujących wspólną walkę o zjednoczoną i wolną od konfliktów Europę.

Wcześniej, delegacja zwiedziła nową strażnicę Państwowej Straży Pożarnej, gdzie miała okazję zapoznać się z systemem ochrony przeciwpożarowej obowiązującym na terenie naszego kraju.

Link do zdjęć

Administrator