Warsztaty w ramach projektu Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu

W czwartek 07 lutego wybrani uczniowie klas pierwszych uczestniczyli w pierwszym z dwóch bloków zajęć warsztatowych – grze symulacyjnej obrazującej charakter prac Rady Miasta – Rajcy miejscy w ramach ogólnopolskiego projektu edukacyjnego Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu. Projekt organizowany jest po raz siódmy przez Stowarzyszenie Klub Jagielloński. Innowacyjne zajęcia mają na celu zachęcenie młodych ludzi do aktywnego zaangażowania się w sprawy miasta, przedstawienie mechanizmów zarządzania miastem, ukazanie wzajemnych zależności między życiem społecznym i gospodarczym i jego wpływu na rozwój miasta, pokazanie zasad i narzędzi rzeczowej dyskusji. Zajęcia stanowią doskonałe uzupełnienie programu nauczania Wiedzy o społeczeństwie.

Uczestnicy Akademii nie tylko uczą się o mechanizmach funkcjonowania rodzimej polityki, ale przede wszystkim realizują autorskie projekty społeczne. Samodzielnie definiują co można zmienić, ulepszyć, albo stworzyć w ich okolicy, co wartościowego dać od siebie innym. Celem jest zaszczepienie w młodych ludziach chęci do działania oraz pokazanie możliwości podejmowania samodzielnych i dojrzałych decyzji w życiu publicznym.

Teraz przed uczniami kolejne zadanie a mianowicie praca nad ankietą dotyczącą oceny jakości życia w naszym mieście. Jej wyniki posłużą do przygotowania przez uczniów projektu społecznego w ramach ANP.

Koordynator:  Małgorzata Krzyżak

Link do zdjęć

 

Administrator