Z wizytą w Bibliotece Pedagogicznej w Bochni

6 października w ramach lekcji przedmiotowej z edukacji medialnej, uczniowie klasy II a uczestniczyli w zajęciach bibliotecznych, których głównym tematem była „Digitalizacja zbiorów”.

Uczestnicy spotkania, w prezentacji wygłoszonej przez Panią Magdalenę Szczeblewską, kierownika Filii Biblioteki Pedagogicznej w Bochni, dowiedzieli się co oznacza samo pojęcie digitalizacji i jak należy je łączyć z poszczególnymi dziedzinami nauki, czym są biblioteki cyfrowe i w jaki sposób możemy z nich korzystać, na czym polega ich funkcjonowanie i jak za pośrednictwem Internetu możemy dotrzeć do potrzebnych nam informacji.

Link do zdjęć

Administrator