Zajęcia warsztatowe w ramach projektu „Lekcje z ZUS”

Uczniowie wybranych klas II Liceum Ogólnokształcącego im. Orła Białego w Bochni w ostatnich tygodniach realizowali projekt „Lekcje z ZUS”. Jest to pierwszy autorski projekt ZUS, który zrodził się z potrzeby budowy świadomości młodego pokolenia Polaków, w tak ważnym aspekcie ich przyszłego życia, jakim są ubezpieczenia społeczne. Dziś, niestety, niewielu młodych Polaków zdaje sobie sprawę z tego, czym są ubezpieczenia społeczne i czym skutkuje decyzja o wykluczeniu się z tych ubezpieczeń. „Lekcje z ZUS” mają za zadanie kształtować świadomość młodzieży, ucząc przy tym zasady solidaryzmu społecznego, a ponadto dawać praktyczną wiedzę przyszłym przedsiębiorcom.

W ramach projektu „Lekcje z ZUS” 06 listopada 2018 r. zorganizowano zajęcia warsztatowe, dotyczące rejestracji firmy i obowiązków przedsiębiorcy. Zajęcia były prowadzone przez Panią Wandę Wojtanowską – Koordynatora ds. komunikacji społecznej i edukacji ZUS.  Zwieńczeniem projektu będzie ogólnopolska olimpiada „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, która odbędzie się w 27 listopada 2018 r.          Do etapu I szkolnego zgłosiło się 25 uczniów, za które mocno trzymamy kciuki!

Opracowała: Małgorzata Krzyżak, nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie

Link do zdjęć

Administrator