Zajęcia warsztatowe w ramach projektu „Lekcje z ZUS”

Uczniowie czterech wybranych klas 1A, 1B, 2A i 3A II Liceum Ogólnokształcącego im. Orła Białego w Bochni w ostatnich tygodniach realizowali projekt „Lekcje z ZUS”. Jest to pierwszy autorski projekt ZUS, który zrodził się z potrzeby budowy świadomości młodego pokolenia Polaków, w tak ważnym aspekcie ich przyszłego życia, jakim są ubezpieczenia społeczne. Dziś, niestety, niewielu młodych Polaków zdaje sobie sprawę z tego, czym są ubezpieczenia społeczne i czym skutkuje decyzja o wykluczeniu się z tych ubezpieczeń. „Lekcje z ZUS” mają za zadanie kształtować świadomość młodzieży, ucząc przy tym zasady solidaryzmu społecznego, a ponadto dawać praktyczną wiedzę przyszłym przedsiębiorcom.

W ramach projektu nauczyciel wiedzy o społeczeństwie Pani Małgorzata Krzyżak przeprowadziła zajęcia w trzech obszarach:

  1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych – zadania, podstawy prawne funkcjonowania, rodzaje ubezpieczeń, idea ubezpieczeń.
  2. Rodzaje ubezpieczeń, warunki wypłaty świadczeń.
  3. Emerytura – zasady działania systemu emerytalnego.

 

Zwieńczeniem projektu „Lekcje z ZUS” jest olimpiada „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”, która odbędzie się w najbliższy poniedziałek 27 listopada 2017 r. Do etapu I szkolnego zgłosiło 28 uczniów, dla których 24 listopada 2017 r. zorganizowano zajęcia warsztatowe, dotyczące rejestracji firmy i obowiązków przedsiębiorcy. Zajęcia były prowadzone przez Panią Magdalenę Chrzanowską – Koordynatora ds. komunikacji społecznej i edukacji ZUS.

Opracowała: Małgorzata Krzyżak, nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie

Link do zdjęć

Administrator