Rada Rodziców

Przewodniczący: Jacek Parecki

Zastępca: Aneta Chyrc

Skarbnik: Aneta Bieżychudek

Członkowie: Danuta Drożdż

                    Edyta Mardosz

                    Jolanta Ćwik

                    Monika Smolska