Historia Szkoły

Zdjęcie szkoły

zdjęcie szkoły
Na zdjęciu uczniowie
Grupowe zdjęcie na sali gimnastycznej

Kiedy we wrześniu 2000 roku II Liceum Ogólnokształcące inaugurowało swoją działalność, jego dyrektor Ewa Rachfalik powiedziała: będzie to szkoła jak najlepsza, przyjazna, spełniająca ambicje uczniów i nauczycieli, bezpieczna dla jednych i drugich”. Słowa te z perspektywy dziesięciu lat nie straciły na swojej wadze, a co więcej stały się wizytówka szkoły nowoczesnej, skutecznie pracującej na potrzeby lokalnej społeczności.

Decyzja o budowie nowej szkoły zapadła w kwietniu 1986 r. jako wspólna inicjatywa ówczesnych władz miejskich i wojewódzkich.  Rozpoczęto z rozmachem prace budowlane, postawiono stan surowy budynku i … je wstrzymano. Dopiero w grudniu 1998 roku decyzją ówczesnego burmistrza Wojciecha Cholewy i starosty Ludwika Węgrzyna postanowiono kontynuować budowę kompleksu oświatowego z przeznaczeniem na szkołę podstawową i pondgimnazjalną. Można więc powiedzieć, że po czternastu latach, nie zawsze pracy, 2 września 2000 roku zainaugurowało swoje istnienie drugie bocheńskie liceum ogólnokształcące. Początki szkoły nie należały do najłatwiejszych. Mimo, że w pierwszym roku działalności w murach szkolnych uczyło się 230 uczniów, pod okiem 24 nauczycieli, to w dalszym ciągu trwały prace nad wykończeniem pomieszczeń lekcyjnych oraz sali gimnastycznej, którą oddano oficjalnie do użytku we wrześniu 2001 roku. Przeszkody te nie stanęły jednak na drodze tworzenia nowej tradycji szkoły, idącej w duchu słów pani dyrektor. Młoda, w większości, kadra pedagogiczna tworzyła specyficzny koloryt dla uczniów, a ci z kolei budowali zdrową atmosferę sprzyjająca nauce w szkole. W pierwszych latach rozpoczęły swoją działalność wspólne inicjatywy uczniów i nauczycieli, jak choćby Samorząd Uczniowski (jego pierwszym przewodniczącym został Mateusz Gołas), Bocheński Salon Literacki, akcja krwiodawstwa, ogniska integracyjne, szkolna strona internetowa, radiowęzeł i inne. W tym duchu w 2003 r. wspólnymi siłami postanowiono wyłonić patrona szkoły. Spośród wielu propozycji, zwyciężyła idea nadania imienia szkole Orła Białego, a na uroczystej akademii, w listopadzie, odśpiewano po raz pierwszy hymn szkoły, którego autorem był uczeń Mateusz Gołas. Wiele spośród tych inicjatyw na trwałe wpisało się w tradycję szkoły i do dziś są jej wizytówka. W styczniu 2004 roku miał miejsce pierwszy bal studniówkowy, a kilka miesięcy później pierwsza matura. W tym czasie zainaugurowano również nadawanie specjalnego wyróżnienia – Magnum Bonum, dla szczególnych przyjaciół szkoły za ich prace i działalność na rzecz liceum. Owocem działalności literackiej stały się wydawane własnym sumptem tomiki poezji autorstwa uczniów.  Wśród innych inicjatyw na stałe zapisały się  działające na terenie szkoły kabarety, soliści i zespoły muzyczne oraz teatralne, drużyny sportowe. W uznaniu szczególnych zasług w 2005 roku Małopolski Kurator Oświaty nadał szkole certyfikat „Szkoła wyróżniona za wychowanie”.  Z wizytą w szkole pojawiali się liczni goście, znani nie tylko w lokalnym środowisku oraz rówieśnicy z zagranicznych szkół. Obecna szkoła to przede wszystkim nowoczesna placówka edukacyjna, idąca naprzeciw wyzwaniom, które stawia przed nią nowa rzeczywistość. Co roku mury opuszczają nowe roczniki maturzystów, a  na ich miejsce przychodzą kolejne. O tym jednak, że II Liceum Ogólnokształcące jest „szkołą jak najlepszą, przyjazną, spełniającą ambicje uczniów i nauczycieli” świadczy fakt, że jej drzwi otwierają się zawsze szeroko przed absolwentami, którzy w dalszym ciągu uczestniczą w kreowaniu jej przyszłości.  

 Najlepszy sposób przepowiedzenia własnej przyszłości to jej wykreowanie.

 (H.I. Mencken)

HYMN SZKOŁY

słowa i muzyka - Mateusz Gołas (uczeń szkoły w latach 2000/2004)

Ty co naród polski chronisz

Pod swymi skrzydłami

Czuwaj nad II Liceum

Dniami i nocami.

Orle Biały - dumo nasza

My Twymi uczniami

Jak od wieków chronisz Polskę

Czuwaj też nad nami.

Spraw by Twoja moc i siła

Zawsze w nas gościła

Pod skrzydłami Twej opieki

Chcemy być na wieki.

Historia szkoły 10

Galeria zdjęć

Logotypy funduszy UE

„Cyfrowy Powiat Bocheński” - E-administracja w Powiecie Bocheńskim.

Używamy plików cookies w celu optymalnej obsługi Państwa wizyty na naszej stronie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.