Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności dla strony internetowej Wstęp deklaracji II Liceum Ogólnokształcące im. Orła Białego w Bochni zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej / Dane teleadresowe jednostki: Telefon: +48 14 611 94 20 E-mail: 2lo@powiat.bochnia.pl Adres korespondencyjny: ul. Konfederatów Barskich 29, 32-700 Bochnia Data publikacji strony internetowej: 2016-08-31 Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-31 Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  1. zamieszczone na stronie publikacje w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości,
  2. część załączników jest w postaci skanów,
  3. brak struktury nagłówków w artykułach,
  4. filmy i zdjęcia w galeriach nie posiadają odpowiedniego opisu i transkrypcji.

Ułatwienia na stronie internetowej Strona posiada następujące ułatwienia:

  • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
  • zmian czcionki na bardziej czytelną
  • możliwość wyświetlania w trybie czarno-białym
  • podkreślenia dla odnośników

Data sporządzenia deklaracji Deklarację sporządzono dnia 2020-03-30 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez przeszkolonego pracownika II Liceum Ogólnokształcącego im. Orła Białego w Bochni. Skróty klawiaturowe Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Informacje zwrotne i dane kontaktowe Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Anna Polak e-mail: 2lo@powiat.bochnia.pl Telefon: +48 14 611 94 20 Procedura wnioskowo-skargowa Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl Dostępność architektoniczna Budynek II Liceum Ogólnokształcącego im. Orła Białego w Bochni przy ulicy Konfederatów Barskich 29  nie spełnia minimalnych wymagań zgodnych z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Wejście do budynku jest jednak pozbawione stopni, dostępne z poziomu parkingu. Na tym poziomie budynku znajduje się sekretariat szkoły, gabinet dyrektora oraz toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Można wejść do szkoły w towarzystwie psa asystującego.

Logotypy funduszy UE

„Cyfrowy Powiat Bocheński” - E-administracja w Powiecie Bocheńskim.

Używamy plików cookies w celu optymalnej obsługi Państwa wizyty na naszej stronie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.