Procedura komunikowania się w języku migowym

Informacja o zakresie działalności

II Liceum Ogólnokształcące imienia Orła Białego
Szkoła przygotowuje uczniów do egzaminu maturalnego i podjęcia dalszego kształcenia na studiach wyższych.
Jesteśmy szkołą nowoczesną, w której działania są ukierunkowane na rozwój osobowy i indywidualny ucznia. Wizytówką szkoły są pełni pasji, doświadczeni nauczyciele, którzy w swej pracy stosują innowacyjne metody z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi dydaktycznych w technologii informacyjno-komunikacyjnej. Dysponujemy świetnie wyposażoną bazą lokalową z salą gimnastyczną i kompleksem boisk sportowych.
Oferujemy przyjazną, życzliwą atmosferę kształcenia z uwzględnieniem indywidualnego potencjału ucznia. Szkoła umożliwia udział w konkursach i olimpiadach, zajęciach warsztatowych i wykładach na wyższych uczelniach oraz projektach krajowych i zagranicznych.
Nasi uczniowie mogą angażować się w działania kierowane zarówno do społeczności uczniowskiej, jak i na rzecz szeroko pojętego środowiska pozaszkolnego.

Procedura komunikowania się w języku migowy

Obsługa Osób Niesłyszących i Słabosłyszących przez tłumacza języka migowego:
Osoba Niesłysząca, mająca trudności w komunikowaniu się przy załatwianiu spraw w II Liceum Ogólnokształcącym im. Orła Białego w Bochni może korzystać z pomocy tłumacza języka migowego. Jeżeli Osoba Niesłysząca chce załatwić sprawę, to musi zgłosić ten fakt co najmniej 3 dni robocze przed wizytą. Zgłoszenia można dokonać:
1) e-mailem na adres: 2lo@powiat.bochnia.pl
2) poprzez złożenie wniosku bezpośrednio w budynku II Liceum Ogólnokształcącego im. Orła Białego w Bochni, Konfederatów Barskich 29, 32-700 Bochnia.
Wniosek powinien zawierać:
1) imię i nazwisko Osoby Niesłyszącej
2) adres
3) określenie rodzaju sprawy
4) sposób kontaktowania się
5) wskazanie proponowanego terminu wizyty (dzień i godzina).
Tłumacz będzie tłumaczył rozmowę między Osobą Niesłyszącą a pracownikiem i rozmowa będzie prowadzona na miejscu.
Pomoc tłumacza jest bezpłatna i jest możliwa od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:30 – 15:30
Osoby Niesłyszące mogą także skorzystać z pomocy osób towarzyszących. Ta osoba musi mieć ukończone 16 lat. Osoba, która przychodzi z Osobą Niesłyszącą nie musi być kwalifikowanym tłumaczem języka migowego.
Czasami załatwiamy sprawy, które są chronione tajemnicą i wtedy musimy skorzystać z pomocy tłumacza kwalifikowanego.

Logotypy funduszy UE

„Cyfrowy Powiat Bocheński” - E-administracja w Powiecie Bocheńskim.

Używamy plików cookies w celu optymalnej obsługi Państwa wizyty na naszej stronie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.